Комп’ютерна лінгвістика (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Кушнір О. С.ФеС-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеС-42Мостова  М. Р., професор Кушнір О. С.

Опис навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних знань з основ комп’ютерної лінгвістики, а також формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи комп’ютерної лінгвістики.
Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними
поняттями лінгвістики, ідеями, підходами та методами комп’ютерної лінгвістики, структурним підходом у комп’ютерній лінгвістиці, класифікацією та особливостями продуктів
комп’ютерної лінгвістики, проблемами автоматичного аналізу та розпізнавання мови, синтезом мови та мовними технологіями, основами машинного перекладу та комп’ютерної лексикографії.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
 поняття, методи та продукти комп’ютерної лінгвістики
 основні методи комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
вміти:
 класифікувати та вирішувати типові задачі комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
 працювати з відповідними програмними продуктами;
 застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення лінгвістичних задач;
 виробляти та реалізувати лінгвістичні комп’ютерні алгоритми;
 користуватися програмами для машинного перекладу.

Міждисциплінарні зв’язки. Для вивчення цієї дисципліни потрібні знання, одер-
жані за результатами вивчення загальних і спеціальних дисциплін відповідних галузі
знань і спеціальності, насамперед «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Програмування», «Бази даних»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус