Магістр

Чинні навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

у галузі знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”