National programs

State budget projects and grants:

List of projects of fundamental and applied research and scientific and technical (experimental) developments of higher education institutions and scientific institutions as of 2022, which belong to the sphere of management of the Ministry of Education and Science:

 

Se-02Nr Modyfikatsiya optychnykh vlastyvostey kremniyevykh struktur ta RZM-vmisnykh materialiv na osnovi oksydiv i khalkohenidiv metodamy plazmonnoho rezonansu / Modification of optical properties of silicon structures and REM-containing materials based on oxides and chalcogenides by plasmon resonance methods

Category of work: applied research.
Project manager: Ph.D. of Physics and Mathematics, Kushlyk Markiian Olehovych.
Research duration: 01 January 2020 – 31 December 2022.

 

Category of work: applied research.
Project manager: Doctor of Physics and Mathematics, Professor L. S. Monastyrsky.
Research duration: 01 January 2022 – 31 January 2023.

Category of work: basic research.
Project manager: Ph.D. of Physics and Mathematics, S. A. Sveleba.
Research duration: 01 January 2022 – 31 January 2024.

Category of work: fundamental research.
Project manager: Doctor of Physics and Mathematics, Professor B. V. Pavlyk.
Research duration: 01 January 2022 – 31 January 2024.

Research works funded by the National Research Fund of Ukraine

Svitloheneruyuchi nyzkorozmirni struktury z polyaryzovanoyu lyuminestsentsiyeyu na osnovi orhanichnykh i neorhanichnykh materialiv / Light-generating low-dimensional structures with polarized luminescence based on organic and inorganic materials

Category of work: applied research.
Supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, associate professor Karbovnyk Ivan Dmytrovych.
Research duration: 01 November 2020 – 31 December 2022.

Research work performed by teachers within working hours

Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u navchanni ta naukovykh doslidzhenniakh / Use of free software in teaching and research

Supervisor: Ph.D. of Technical Sciences, associate professor Zlobin Hryhoriy Hryhorovych.
Research duration: 01 January 2021 – 31 December 2023.

Predykatyvna analityka dlia meteorolohii z vykorystanniam Internetu rechey / Predictive analytics for meteorology using the Internet of Things

Supervisor: Ph.D. of Physics and Mathematics, associate professor Korchak Yuriy Mykhailovych.
Research duration: 01 January 2021 – 31 December 2023.

Supervisor: Ph.D. of Physics and Mathematics, associate professor  Yu. M. Furhala.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, senior research associate S. A. Sveleba.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, professor O. S. Kushnir.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Analiz synerhetychnykh protsesiv v avtonomnykh systemakh vidkrytoho typu z vykorystanniam mashynnoho navchannia / Analysis of synergistic processes in autonomous open-type systems with the use of machine learning

Scientific supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, professor Koman Bohdan Petrovych
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Strukturni ta elektronni kinetychni yavyshcha v nanometrovykh metalevykh plivkakh / Structural and electronic kinetic phenomena in nanometer metal films

Scientific supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, professor Stasiuk Zynovii Vasyliovych.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Aparatno-prohramne zabezpechennia intelektualnykh system rozumnoho budynku / Smart Home Systems Hardware and Software

Scientific supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, associate professor Olenych Ihor Bohdanovych.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Systemnyi analiz danykh zasobamy shtuchnoho intelektu ta mashynnoho navchannia / System analysis of data by means of artificial intelligence and machine learning

Scientific supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, associate professor Shuvar Roman Yaroslavovych
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Prohramno-aparatnyi kompleks dlia rozviazania aktualnykh zadach nanoplazmoniky / Software and hardware solution complex for nanoplasmonics actual problems

Scientific supervisor: Doctor of Physics and Mathematics, professor Bolesta Ivan Mykhailovych.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.

Rozrobka modelei skladnykh dynamichnykh system ta pidvyshchennia yikh shvydkodii / Development of complex dynamic systems models and increase of their performance

Scientific supervisor: Ph.D. of Technical Sciences, associate professor Blahitko Bohdan Yaroslavovych.
Research duration: 01 January 2022 – 31 December 2024.