Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти:

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів державного бюджету МОН України

СБ-89П Розробка оптоелектронного методу аналізу нанорозмірних об’єктів у біологічних рідинах та лікарських препаратах

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Бордун Олег Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Се-02Нр Модифікація оптичних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів методами плазмонного резонансу

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, Кушлик Маркіян Олегович.
Термін виконання: 01.01.2020 ‑ 31.12.2022.

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів Національного фонду досліджень України

Світлогенеруючі низькорозмірні структури з поляризованою люмінесценцією на основі органічних і неорганічних матеріалів

Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, доц. Карбовник Іван Дмитрович.
Термін виконання: 01.11.2020 ‑ 31.12.2022.

Науково-дослідні роботи, які виконують в межах робочого часу викладачі

Аналіз даних засобами машинного навчання

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Шувар Роман Ярославович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Розпізнавання образів і біометричний захист інформації засобами машинного навчання

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Любомир Степанович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Статистична лінгвістика і визначення ключових слів для пошуку інформації

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Кушнір Олег Степанович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Розрахунок і моделювання складних динамічних надструктур

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Свелеба Сергій Андрійович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Використання частотних характеристик зображень для розпізнавання об’єктів

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Фургала Юрій Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Розробка методів і програм для моделювання процесів і явищ наноплазмоніки

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Болеста Іван Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Фізико-математичне моделювання складних динамічних систем

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Благітко Богдан Ярославович.
Термін виконання: 01.01.2019 ‑ 31.12.2021.

Використання вільного програмного забезпечення у навчанні та наукових дослідженнях

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Злобін Григорій Григорович.
Термін виконання: 01.01.2021 ‑ 31.12.2023.

Предикативна аналітика для метеорології з використанням Інтернету речей

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Корчак Юрій Михайлович.
Термін виконання: 01.01.2021 ‑ 31.12.2023.