З глибоким сумом повідомляємо про смерть доктора фізико-математичних наук професора Стахіри Йосипа Михайловича 09.12.34 – 04.12.23.

04.12.2023 | 15:20

Стахіра Й. некролог

Стахіра Йосип Михайлович народився в с. Нирків тепер Заліщицького р-ну Тернопільської області. Він закінчив фізико-математичний  факультет Чернівецького  університету у 1958 році та аспірантуру у 1963 році. У 1964–68 роках був завідувачем кафедри фізики Чернівецького медичного  інституту. У 1968–70 роках працював доцентом кафедри  теорії твердого  тіла, у 1970–78  – доцентом кафедри загальної  фізики, у 1978–80 роках старшим науковим  співробітником  НДС Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1980 року працював доцентом, а  з 1987 до 2016 року – завідувачем  кафедри фізики напівпровідників. З 1995 по 2002 рік був деканом фізичного  факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1966 році Стахіра Йосип Михайлович захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження напівпровідникових властивостей селеніду індію – In2Se3 та у 1967 році отримав звання доцента. У 1986 році успішно захистив докторську дисертацію на тему “Розупорядкування і електронні властивості шаруватих напівпровідників та у 1989 році отримав звання професора.

Наукові  інтереси Йосипа Михайловича стосувалися  дослідження фізичних властивостей шаруватих напівпровідників, кореляції міжшарової взаємодії з електронними властивостями напівпровідникових кристалів та створення перспективних електронних приладів на їх основі.

Талант науковця, професіоналізм, невтомний творчий пошук і компетентність зробили Йосипа Михайловича авторитетною та шанованою людиною серед студентів, аспірантів та науковців Львівського національного університету імені Івана Франка.

Під його керівництвом було виконано 9 дисертацій на вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук. Стахіра Й.М. був  консультантом 1 докторської дисертації.

Опублікував близько 250 праць, зокрема Дослідження адсорбційної активності шаруватих напівпровідникових кристалів селенідів індію та галію (Укр. фіз. ж. 1995. Т. 40. № 3, 4; зі співавт.); Спектри п’єзофотопровідності в монополярних напівпровідниках (Ж. фіз. досліджень. 1998. Т. 2. № 3; зі співавт.); The energy structure of free electrons for semiconductor in the field of cylindrical symmetry (Semicond. Phys. Quantum Electronics and Optoelectronics. 2003. Vol. 6. N 1; with co-auth.).

Був членом експертної ради ВАК України з фізики, віце-президентом Українського  фізичного  товариства, членом наукової ради з фізики напівпровідників НАНУ, заступником голови спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

У 2001 році отримав Державну премію  України в галузі науки і техніки.

У 2002 році отримав звання Заслуженого  професора  Львівського університету.

Колектив факультету електроніки та комп’ютерних технологій висловлює щире співчуття родині та друзям Йосипа Михайловича. Він залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал.