6 березня 2024 р., об 11:30 у 201 ауд. відбудеться науковий семінар кафедри системного проектування за результатами дисертаційної роботи ас. Мисюка Р.В.

26.02.2024 | 14:41

У середу, 6 березня 2024 р., об 11:30 у 201 ауд. факультету електроніки та комп’ютерних технологій (вул. Драгоманова, 50) відбудеться науковий семінар кафедри системного проектування за результатами дисертаційної роботи ас. Мисюк Р.В. “Методи інтелектуального аналізу зміни станів дефектів на поверхні у елементах інженерних конструкцій” на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Компʼютерні науки. Науковий керівник: проф. Юзевич В.М.

 

Доступ за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU0ZWQ1NTctNDlmYi00YzUwLWEwNWUtMGM1ZDQ2YWQyYjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225455b5bd-7866-4cc8-9a2f-785a21d897c9%22%7d