Сімків Богдан Олексійович

Наукові інтереси

Розробка та дослідження детекторів ІЧ випромінювання на основі CdHgTe.

Біографія

Дата народження: 02.06.1941 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Спеціальність: електрофізика

Рік закінчення: 1962

1962-1999 – лаборант, інженер, молодший науковий співробітник проблемної геохімічної лабораторії геологічного факультету ЛДУ. Сконструював установку для методики декрипітації і допомоги у пошуку корисних копалин;

1969-1971 – служба в армії;

1971-1975 – ст. інженер кафедри фізики напівпровідників. Займався вирощуванням і дослідженням оптичних властивостей монокристалів CdY, CdBr для детекторів м’якого рентгенівського випромінювання;

1975-2010 – науковий співробітник кафедри фізики напівпровідників факультету електроніки, СКТБ «Магнон» і інституту прикладної фізики. Створена установка для напилення тонких плівок діелектриків Al2O3та SiO2 у ВЧ аргоновій плазмі;

З 2011 – лаборант кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки і комп’ютерних технологій.

Автор та співавтор 63 наукових публікацій і 4 авторських свідоцтв на винаходи.