Лучечко Андрій Петрович

Посада: доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки, заступник декана факультету електроніки та комп'ютерних технологій з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-86

Електронна пошта: andriy.luchechko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Люмінесцентна спектроскопія складних оксидів для активних середовищ твердотільних лазерів, перетворювачів та детекторів іонізуючого випромінювання. Термо- та оптично-стимульована люмінесцентна дозиметрія. Наноматеріали.

Навчальні дисципліни

Публікації

Основні наукові праці:

1. Luchechko A., Zhydachevskyy Ya., Maraba D., Bulur E., Ubizskii S., Kravets O. TL and OSL properties of Mn2+-doped MgGa2O4 phosphor // Optical Materials. – Vol. 78. – 2018. – P. 502-507.

2. Luchechko A., Vasyltsiv V., Kostyk L., Tsvetkova O. Origin of point defects in β-Ga2O3 single crystals doped with Mg2+ ions // Acta  Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133. – P. 811–815.

3. Luchechko A., Kravets O. Novel visible phosphors based on MgGa2O4-ZnGa2O4 solid solutions with spinel structure co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions // Journal of Luminescence. – 2017. – Vol. 192. – P. 11-16.

4. LuchechkoA., Kostyk L., Varvarenko S., Tsvetkova O., Kravets O. Green-Emitting Gd3Ga5O12: Tb3+ Nanoparticles Phosphor: Synthesis, Structure, and Luminescence // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12: 263. – P. 1–6.

5. Zhydachevskii Ya., Luchechko A., Maraba D., Martynyuk N., Glowacki M., Bulur E., Ubizskii S., Berkowski M., Suchocki A. Time-resolved OSL studies of YAlO3:Mn2+ crystals // Radiation Measurements. -2016. -Vol. 94.  P. 18-22

6.Luchechko A., Kravets O., Kostyk L., Tsvetkova O. Luminescence spectroscopy of Eu3+ and Mn2+ ions in MgGa2O4 spinel // Radiation Measurements. -2016. -Vol. 90.  P. 47-50.

7. Zhydachevskii Ya., Fidelus J.D., Luchechko A., Cabaj A., Pieniążek A., Berkowski M., Suchocki A., Martinez I.C., Garciae J.R. Solid-state and solar sintering of YAP:Mn,Hf ceramics applicable for thermoluminescent dosimetry // Optical Materials. – 2015. – Vol. 45. – P. 246-251.

8. Bolesta I.M., Kolych I.I., Kushnir, A.A., Karbovnyk I.D., Collins J.M., Gamernyk R.V., Luchechko A.P., Rykhlyuk S.V. Local fields in nanostructured silver films // Journal of Nanophotonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 083087 1-8.

9. Luchechko A.P., Syvorotka I.I., Zakharko Ya., Syvorotka I.M. Growing Features and Luminescence of Bi3+ Ions in Gd3Ga5O12 Epitaxial Films // Solid State Phenomena. – 2013. – Vol. 200. – P. 215-219.

1o. Zhydachevskii Ya., Syvorotka I.I., Vasylechko L., Sugak D., Borshchyshyn I.D., Luchechko A.P., Vakhula Ya.I., Ubizskii S.B., Vakiv M.M., Suchocki A. Crystal structure and luminescent properties of nanocrystalline YAG and YAG:Nd synthesized by sol–gel method // Optical Materials. –2012. –Vol. 34. –P. 1984–1989.

11. Kostyk L., Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet // Chem. Met. Alloys. –2011. – Vol. 4, Issue 1/2. –P. 77 –80.

12. Zakharko Ya., Luchechko A., Syvorotka I., Stryganyuk G., Solskii I. Anisotropy of optical absorption and luminescent properties of CaMoO4 // Radiation Measurements. -2010. -Vol. 45, Issues 3-6. -P. 429-431.

13. Kostyk L., Luchechko A., Zakharko Ya., Tsvetkova O., Kukliński B. Cr-related centers in Gd3Ga5O12 polycrystals // Journal of Luminescence. –2009. -Vol. 129, Issue 3. -P.312-316.

14. Zhydachevskii Ya., Suchocki A., Bercowski M., Sugak D., Luchechko A., Warchol S.Technological approaches for improving thermoluminescent properties of the Czochralski-grown YAlO3-Mn crystals // Journal of Crystal Growth. -2008. -Vol. 310. -P. 3219-3223.

15. Zakharko Ya.M., Luchechko A.P., Ubizskii S.B., Syvorotka I.I., Martyniuk N.V., Syvorotka I.M. The recombination channels of luminescence excitation in YAG:Yb single crystalline films // Radiation Measurements. -2007. -Vol. 42, Issues 4-5. -P. 843-846

16. Zhydachevskii Ya., Suchocki A., Sugak D., Luchechko A., Berkowski M., Warchol S., Jakiela R. Optical observation of the recharging processes of manganese ions in YAlO3:Mn crystals under radiation and thermal treatment // Journal of Physics: Condensed Matter. -2006. -Vol. 18, № 23. -P. 5389-5403

17. Zakharko Ya.M., Luchechko A.P., Syvorotka I.M., Syvorotka I.I., Ubizskii S.B., Melnyk S.S. Transformation of valence states and luminescence of chromium ions in the YAG:Cr, Mg and GGG: Cr, Mg single crystalline films // Phys.Stat.Sol. (c). –2005. – V. 2, № 1. -P. 551-554.

18. Zakharko Ya., Tsvetkova O., Luchechko A. Luminescence properties of β-(Ga1−xInx)2O3 solid solutions // Radiation Measurements. -2004. -V. 38, № 4-6. -P. 619-621.

Біографія

1994-1997 – Львівський фізико-математичний ліцей;

У 2002 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка;

2002-2005 рр. навчався в аспірантурі, спеціальність – фізика напівпровідників і діелектриків;

2005-2010 рр. – асистент кафедри електроніки;

2011-по даний час доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки;

 

У 2006 р. здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук;

2012 р. – отримав атестат доцента по кафедрі електроніки;

 

Автор та співавтор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 70 статей (47 з них входять до наукометричної бази даних Scopus), понад 120 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, 5 навчально-методичних посібників, 1 патент на корисну модель.

Нагороди

  1. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2009-2011 рр.);
  2. Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для талановитих молодих учених і спеціалістів наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (2007 р).

 

Методичні матеріали

1. Павлик Б.В., Лис Р.М., Матвіїшин І.М., Шпак Л.М., Лучечко А.П., Слободзян Д.П. Твердотільна електроніка // Методичні вказівки до лабораторного практикуму. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.2016. -36 с.

2. Захарко Я.М. Костик Л.В. Лучечко А.П. Квантова електроніка // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.2012. -59 с.

3. Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Павлик Б.В. Лучечко А.П. Матеріали електронної техніки // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.2012. -52 с.

4. Костик Л.В., Лучечко А.П., Матвіїшин І.М. Аналіз та побудова спектрів за допомогою пакету “ORIGIN” // Методичні вказівки до оформлення та аналізу графічних матеріалів з лабораторних практикумів і візуалізації експериментальних даних при виконанні курсових та дипломних робіт. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. -2012. -64с.

Розклад