Кравець Олег Петрович

Посада: молодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії НДЛ-20 сенсорики:

Телефон (робочий): +380322394686

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Опитико-люмінесцентні та кінетичні характеристики галійвмісних шпінелей із домішками іонів перехідних металів та рідкісноземельниї елементів.

Публікації

Luchechko A. et al., Luminescence spectroscopy of Eu3+ and Mn2+ ions in MgGa2O4 spinel / A. Luchechko, O. Kravets, L. Kostyk, O. Tsvetkova // Radiation Measurements. – Vol. 90. – 2016. – P. 47-50.

Luchechko A. Green-Emitting Gd3Ga5O12: Tb3+ Nanoparticles Phosphor: Synthesis, Structure, and Luminescence / A. Luchechko, L. Kostyk, S.Varvarenko, O. Tsvetkova, O. Kravets // Nanoscale Research Letters 12: 263 (2017).A. Novel visible phosphors based on MgGa2O4-ZnGa2O4solid solutions with spinel structure co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / A. Luchecko, O. Kravets // Journal of Luminescence. Vol. – 192. – 2017. – P. 11-16.

Luchechko A. Optical and luminescence spectroscopy of zinc gallate phosphors co-doped with manganese and europium ions / A. Luchechko, O. Kravets, I.I.Syvorotka // Spectroscopy Letters. – Vol. 50. – 2017. – P. 404-410.

Luchechko A. Synthesis and luminescent properties of magnesium gallate spinel doped with Mn2+ and Eu3+ ions / A. Luchechko, O. Kravets // Phys. Status Solidi C. – Vol. 14 (1–2). – 2017. – P. 1600146.

Лучечко А.П. Структурні та оптико-люмінесцентні характеристики керамік Mg1–xZnxGa2O4: Mn2+ / А.П. Лучечко, О.П. Кравець, О.В. Цвєткова // Журнал Нано- та Електронної Фізики. Том 9(1). – 2017. – С. 01003(1-6).

Luchechko A. TL and OSL properties of Mn2+-doped MgGa2O4 phosphor / A. Luchechko, Ya Zhydachevskyy, D. Maraba, E. Bulur, S. Ubizskii, Kravets // Optical Materials. – Vol. 78. – 2018. – P. 502-507.

Kravets O.P. Thermally stimulated luminescence and thermally stimulated depolarization currents in MgGa2O4 spinels / O.P. Kravets, R.M. Lys, O.V. Tsvetkova, A.P. Luchechko, B.V. Pavlyk // Journal of Physical Studies. – Vol. 22. – 2018. – P. 1602(1)-1602(7).

Павлик Б. Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів / Б. Павлик, А. Грипа, О. Кравець, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. Випуск 6. – 2016. – С. 143–149.

Кравець О. Люмінесцентні властивості MgGa2O4 зі структурою шпінелі активованого іонами Mn2+ / О. Кравець, А. Лучечко, Л. Костик, О. Цвєткова, О. Тузяк // VII Українсько-польська науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЕлІТ-2016). – Серпень 27-30, 2015. – Львів-Чинадієво, Україна. – 181-184 c.

Кравець О.П. Дослідження люмінесцентних властивостей сполук Mg1‑xZnxGa2O4 зі структурою шпінелі активованих іонами Mn2+ / О.П. Кравець, А.П Лучечко, О.В. Цвєткова, А.П. Васьків // VIII Українсько-польська науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЕлІТ-2016). – Серпень 27-30, 2016. – Львів-Чинадієво, Україна. – 221-224 c.

Новосад С. Спектральні характеристики кристалів CsI:KCl / С. Новосад, І. Матвіїшин, І. Новосад, А. Лучечко, О. Кравець // ІХ Українсько-польська науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЕлІТ-2017). – Серпень 27-30, 2017. – Львів-Чинадієво, Україна. – 203-206 c.

Новосад І. Дослідження морфологічних і оптичних властивостей кристалів йодистого кадмію здомішками срібла та європію / І. Новосад, І. Болеста, С. Новосад, І. Матвіїшин, М. Партика, С. Вельгош, О. Кравець, І. Ровецький, Р. Притула // ІХ Українсько-польська науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЕлІТ-2017). – Серпень 27-30, 2017. – Львів-Чинадієво, Україна. – 203-206 c.

Проекти

Проект МОН України СЕ-42 Нр “Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій” (№ держреєстрації 0116U008069), 2016-2018 рр.

Проект МОН України СЕ-65 Нр «Модифікація сенсорних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів» (№ держреєстрації 0117U007189), 2017-2020 рр.

Нагороди

Лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для молодих науковців установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області, 2017 р.

Розклад