Веб-технології (дисципліна вільного вибору)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Ковтко Р. Т.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Продивус А. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Web-технології» є вибірковою дисципліною для студентів різних факультетів , яка викладається на 3-у курсі. Підсумковий контроль – залік.

Курс повинен забезпечити знайомство студента із сучасними веб-технологіями, які використовуються в мережі Інтернет. Розглядається структура веб-сайту, мова розмітки HTML, CSS, мови скриптів JavaScript. Основна увага приділяється засвоєнню знань і отриманню навиків розробки веб-систем, умінню практично застосовувати отримані знання.

Результати навчання студента:

  • Повинен знати: протоколи TCP/IP, протокол НТТР, мову гіпертекстової розмітки HTML, сучасні пошукові технології та веб-сервіси, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript

  • Повинен вміти: створювати HTML сторінки з використанням каскадних таблиць стилів та мови програмування JavaScript

Рекомендована література

  1. Джон Дюкетт/ HTML & CSS: Design and Build Web Sites , 2011
  2. Дженнифер Нидерст Роббинс «HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство». 4-ое издание (2014)
  3. Брайан Хоган «HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения» (2011)
  4. Мельник Р. Програмування для інтернету на основі Java-технології : Навч.
    посібник для студ. всіх форм навчання / Нац. ун-т Львівська політехніка Видання Львів,
    2003 182 с.