Програмування (МНТ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Лис Р. М.ФеM-11, ФеM-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФеM-11доцент Лис Р. М., Кушлик М. О.
ФеM-12доцент Лис Р. М., Кушлик М. О.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ПРОГРАМУВАННЯ__                  

Семестр: ІІ

 

 Спеціальність (спеціалізація): Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин 150 (кредитів ЄКТС – 5.0);

  аудиторні години – 80 (лекції – 32 , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні –  48  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

На сьогоднішній день курс “Програмування” є чи не основним курсом, без знання якого випусникам університету важко конкурувати на ринку праці. Знання декількох мов програмування значно розширює потенціал студентів, розвиває аналітичне мислення та вміння вирішувати різноманітні складні задачі.

Мета: Освоєння студентами мов програмування С та С++; написання простих та складних програм для роботи з масивами інформації та математичними залежностями; вміння застосовувати набуті навики на практиці.

Завдання: Освоєння студентами основних функцій в мові програмування С++ та С; вміння написати програми, які використовують для роботи із масивами даних, зокрема їх сортування; ознайомлення та робота із класами в мові С++; створення програм обробки символьних величин, тощо.

 

 

 

Результати навчання:

  • знати: синтаксис мов програмування С та С++; основні функції, оператори, цикли та класи мови програмування С++; позиційні системи числення.

 

 

  • вміти: використовувати здобуті знання на практиці для програмування роботи сенсорних елементів мікроелектроніки, для експериментальних досліджень основних проблем сучасної мікроелектроніки.

 

 

 

 

 

 

 

Форма  звітності:_______________залік__________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        _українська   _                         

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму