Оптоелектронні прилади і пристрої

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Кухарський І. Й.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
848ФеM-41доцент Кухарський І. Й.
ФеM-41доцент Кухарський І. Й.

Рекомендована література

  • Daniel Malacara-Hernández, Brian J. Thompson Fundamentals and Basic Optical Instruments, Vol. 1 – CRC Press Taylor & Francis Group, 2018. 467 p.
  • —Daniel Malacara-Hernández, Brian J. Thompson Advanced Optical Instruments and Techniques Vol. 2 – CRC Press Taylor & Francis Group, 2018. 793 p.
  • —Черняков Е.І., Мачехін Ю.П., Кухтін М.П., Кухтін С.М. Оптоелектроніка. Частина 2. Прилади та пристрої – Харків : ХНУРЕ, 2016. 292 с.
  • —Корчак Ю., Фургала Ю., Рихлюк С. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
  • —Колесник Ю. І., Кіпенський А. В. Елементи та пристрої квантової електроніки – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. 318 с.
  • —Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Передавання, перетворення та приймання оптичного випромінювання – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. Кн. 1. 376 с.
  • —Готра З. Ю., Павлов С. В., Микитюк З. М. та ін. Лазерні медичні технології – Вінниця: ВНТУ, 2017.  158 с.
  • —Чиж І. Г.  Теорія оптичних систем – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 426 с.
  • Сокуренко В. М. Фотоприймальні елементи та пристрої [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 157 с.
  • Козярський І. П. Фотоелектроніка та оптоелектронні прилади : навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2019. – 136 с.