Методи та алгоритми нечіткого моделювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
108Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1048доцент Оленич І. Б.ФеІ-54

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1048ФеІ-54доцент Оленич І. Б.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделі і алгоритми нечіткого логічного висновку. Розглянуті питання побудови та використання нечітких нейронних мереж, системи та алгоритми нечіткого висновку. Розглянуті алгоритми інтелектуального аналізу даних, а також обробки наближеної інформації в нечітких системах прийняття рішень.

Мета: систематизоване викладення теорії, методів, засобів та основ проектування інформаційних систем на основі нечітких моделей і гібридних нейромереж та методів їх застосування в системах прийняття рішень.

Завдання: ознайомлення студентів з моделями та алгоритмами нечіткого логічного висновку, придбання умінь побудови та використання нечітких нейронних мереж, методів та алгоритмів їх навчання, знайомство із алгоритмами інтелектуального аналізу даних, а також обробки експертної інформації в системах прийняття рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:

знати сучасні методи та алгоритми побудови нечітких моделей та гібридних нейромереж; методи і алгоритми навчання та самонавчання; методи розпізнавання і класифікації за допомогою гібридних нейромереж.

вміти використовувати сучасні нечіткі моделі, методи та засоби нечіткого моделювання в системах прийняття рішень, зокрема в задачах класифікації, моделювання та прогнозування складних процесів.

Рекомендована література

  1. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде МАTLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-Питербург, 2005. – 736 с.
  2. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. М.: Физматлит, 2001. – 224 с.
  3. Оленич І.Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Нечітка логіка” / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму