Інженерна комп’ютерна графіка (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Кухарський І. Й.ФеM-21, ФеM-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеM-21Кухарський І. Й.
ФеM-22Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета: надання студентам загального уявлення про поширені формати графічних комп’ютерних файлів, їхні переваги та недоліки, правила виконання креслень електронних схем та друкованих плат, технічних креслень, відповідно до державних стандартів на технічні та схемотехнічні креслення, освоєння інструментів та методів виконання креслень електронних схем та друкованих плат за допомогою системи KiCad та методів виконання технічних креслень у системі FreeCad; формування навичок практичного використання цих систем для розв’язування прикладних та технічних задач.

Завдання: забезпечити знайомство студента із загальною підходами та методами виконання креслень електронних схем, друкованих плат, механічних деталей машин та механізмів за допомогою комп’ютерних систем KiCad та FreeCad, формування практичних навичок їхнього проектування. Показником оволодіння студентом матеріалу курсу є вміння креслити електронні схеми за допомогою систем KiCad з використанням вбудованої бібліотеки та створенням нових графічних позначень схемотехнічних елементів; проектувати друковані плати; виконувати тривимірні та двовимірні креслення механічних деталей у системі FreeCad; готувати вихідні файли необхідні для виготовлення електронної друкованої плати або механічної деталі та друкувати креслення на принтері або плотері.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: типи форматів графічних файлів різних типів, правила виконання креслень електронних схем та схемотехнічних креслень, формати файлів креслень друкованих плат, правила виконання технічних креслень механічних вузлів та деталей, технічний опис автоматизованих комп’ютерних систем проектування FreeCad та KiCad.

вміти: виконувати креслення електронних схем за допомогою редактора EESchema системи KiCad, проектувати друковані електронні плати за допомогою програм CvPcb, PcbNew, друкувати готові креслення на принтері або плотері, виконувати технічні креслення простих вузлів та деталей у системі FreeCad.

Рекомендована література

1. KiCad EDA software suit www.kicad-pcb.org
2. FreeCad An Open Source parametric 3D CAD modeller www.freecadweb.org
3. Островський О. Інженерне креслення: з додатком основ комп’ютерного креслення (CAD). Пер. з англ. – Львів: Оксарт, 1998 – 184 с.

4. Інженерна комп’ютерна графіка. Теоретичні матеріали. – Флюнт О. Є. 194.44.208.156/Moodle
5. Інженерна комп’ютерна графіка. Завдання до лабораторних робіт. – Флюнт О. Є. 194.44.208.156/Moodle
6. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. Учебник  К.: Вища шк., 1990 – 303 с.
7. Разевиг В.Д., Блохнин С.М. Система P-CAD 8.5. Руководство пользователя. – М.: ООО “ИЛЕКСА”, 1996.  288 с.
8. Лантух-Лященко А.И., Высокович Е.В. Введение в AutoCad версия 12,13: книга вторая. Учебное пособие. -М.:ЭКОМ, 1997.  352 с.
9. Іван Хвищун Комп’ютерні методи підготовки креслень у радіоелектроніці (Схемотехнічний і конструкторський рівні) Методичні вказівки з курсу ”Інженерна комп’ютерна графіка” ЛЬВІВ ЛДУ 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму