Бази даних та знань (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Парубочий В. О.ФеС-21, ФеС-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеС-21Парубочий В. О.
ФеС-22Парубочий В. О.

Опис навчальної дисципліни

Зміст дисципліни.

В курсі “Бази даних та знвнь” розглядається робота із сучасними реляційними базами даних. Викладаються основні положення мови запитів до серверів баз даних SQL. Розглядаються відомі бази даних Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL. Теоретичні відомості закріплюються лабораторними роботами.. Розглядається розробка типових баз даних. Розглядаються методи побудови інтерфейсу для доступу до баз даних. Основна увага приділяється засвоєнню знань і отриманню навиків, відповідних сучасному положенню в області систем управління даними і знань, умінню практично застосовувати отримані знання.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів систем управління базами даних, оволодіння необхідним мінімумом знань по створенню сучасних баз даних.

 Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни

студент повинен знати:

 • основні поняття баз даних;

 • форми представлення інформації у формалізованому вигляді;

 • мову запитів SQL;

 • методи розробки структури баз даних;

 • інтерфейс середовища MS Access;

 • системи адміністрування MySQL ;

 • засоби побудови інтерфейсів до бази даних MySQL;

 • структуру та функціональні особивості веб-систем управління контентом CMS.

студент повинен вміти:

 • розробляти структури баз даних;

 • розробляти бази даних та проектувати інтерфейси в середовищі MS Access;

 • розробляти реляційні бази даних,

 • розробляти нтерфейс для бази даних MySQL ;

 • адмініструвати бази даних MySQL;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму