Вітальне слово

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Зараз факультет об’єднує кафедри електроніки, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, радіофізики, фізики напівпровідників, фізичної та біомедичної електроніки. Факультет готує фахівців з таких напрямків підготовки: комп’ютерні науки, мікро та наноелектроніка та прикладна фізика за спеціальностями: спеціальностей: радіофізика і електроніка, прикладна фізика, фізична та біомедична електроніка, інформаційні технології проектування. На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.

Навчальний процес забезпечують майже 120 викладачів, в тому числі 18 професорів та 33 доценти. Серед них чотири заслужені професори Університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. Студенти факультету одержують фундаментальну підготовку з курсів загальної і теоретичної фізики, вищої математики, обчислювальної техніки і програмування, радіоелектроніки, іноземних мов, економіки та дисциплін гуманітарного профілю.

Курсові і дипломні роботи студентів факультету охоплюють різноманітні галузі сучасної електроніки, що мають фундаментальне і прикладне значення, зокрема, такі новітні, як комп’ютерне моделювання фізичних процесів, комп’ютерні мережі і системи, фізика медико-біологічних систем, матеріали напівпровідникової електроніки, високотемпературна надпровідність, лазерні вимірювальні системи, оптичний зв’язок, науково-технічна експертиза і радіоекологія.

Щороку відбуваються студентські наукові конференції, конкурси наукових праць. Найкращі студенти відзначаються іменними стипендіями. При факультеті працює аспірантура та докторантура. Студенти факультету електроніки часто найкращі у спортивних змаганнях, конкурсах веселих і кмітливих, організації вечорів відпочинку.

Науковці та викладачі факультету підтримують тісні зв’язки із багатьма університетами та науковими інститутами як в нашій країні, так і за її межами. Це Віденський, Вроцлавський, Ліонський, Гданський та інші відомі університети. Наших науковців часто запрошують на різноманітні міжнародні конференції. Деякі з них, присвячені проблемам сучасної електроніки, проводяться і у Львові. Таким чином, перед студентами, аспірантами і молодими вченими відкриваються можливості поспілкуватись з видатними вченими в галузі електроніки, пройти стажування або навчатись в престижних навчальних закладах Європи.

Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, гуманітарних та економічних дисциплін у поєднанні зі знанням іноземних мов надає випускникам значні переваги щодо працевлаштування. Широка міжнародна співпраця дає їм змогу факультету продовжувати навчання та працювати за кордоном.

З повагою

декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій

доц. Фургала Юрій Михайлович