Корисна інформація

Порядок візування документів та бланки заяв для працівників університету вже розміщено на університетському сайті за таким посиланням.

Бланки заяв у студентських справах розміщені за цим посиланням

Списки академічних груп 1-го курсу за освітнім ступенем магістр

Списки академічних груп 1-го курсу за освітнім ступенем бакалавр

 

 

Документи, необхідні для відновлення документів

Дублікати дипломів та додатків

1. втрати, викрадення, знищення тощо документа2. пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації3. якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;4. невідповідності документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі5. зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ6. неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів
ЗаяваЗаяваЗаяваЗаяваЗаяваЗаява
Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа, у якому має бути зазначено назва документа про освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) його серія, номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його не дійсним.Копія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКПП
Довідка з органів внутрішніх справ про пошук диплома (у разі крадіжки, загублення)Копія закордонного паспортаКопія закордонного паспортаКопія закордонного паспортаКопія закордонного паспортаКопія закордонного паспорта
Копія паспорта та РНОКПППошкоджений документ про вищу освіту (оригінал/копія)Оригінал документа, що містить помилку (диплом/додаток)Оригінал документа, що містить помилку (диплом/додаток)Оригінал документа, що містить помилку (диплом/додаток)Оригінал документа, що містить помилку (диплом/додаток)
Копія закордонного паспортаКвитанція про сплату виготовлення дублікатакопія акта про знищення документа про вищу освітукопія акта про знищення документа про вищу освітукопія акта про знищення документа про вищу освітукопія акта про знищення документа про вищу освіту
Особова справа з архіву (якщо випусник закінчив до 2012 року). Якщо після 2012 року, то особова справа не потрібна.копія акта про знищення документа про вищу освіту
Квитанція про сплату виготовлення дубліката
Архівна довідка про навчання в ЗВО
Повторне виготовлення студентського квитка
1. втрата2. поновлення після відрахування3. переведення (зміна форми навчання/з іншого ЗВО/з іншого факультету)
ЗаяваЗаяваЗаява
Копія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКППКопія паспорта та РНОКПП
Квитанція про сплату виготовлення дублікатаКвитанція про сплату виготовлення дублікатаКвитанція про сплату виготовлення дубліката
Анкета з персональними даними студента, що заповнюється власноручАнкета з персональними даними студента, що заповнюється власноручАнкета з персональними даними студента, що заповнюється власноруч
Глянцева фотокартка розміром 3х4 (1 шт)Глянцева фотокартка розміром 3х4 (1 шт)Глянцева фотокартка розміром 3х4 (1 шт)

У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 цього пункту, відтворюється оновлена інформація:

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

  1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
  2. серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
  3. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  4. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  5. місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
  6. найменування закладу освіти та рік його закінчення;
  7. назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
  8. найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту відповідно до підпунктів 1-6 пункту
  9. інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

 

 

 

 

 

 

 

Перша черга

Друга черга

Третя черга