Старости та порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Курс / групаПІБ старостиЕлектронна поштаПІБ порадника
ФеІ-11Костецький Дмитро Олексійовичdmytro.kostetskyi@lnu.edu.uaдоц. Рабик В.Г.
ФеІ-12Тарас Мар’яна Іванівнаmariana.taras@lnu.edu.uaдоц. Ненчук Т.М.
ФеІ-13Якобчук Артем Олеговичartem.yakobchuk@lnu.edu.uaпроф. Свелеба С.А.
ФеІ-14Луговська Вероніка Володимирівнаveronika.luhovska@lnu.edu.uaасист. Гура В.Т.
ФеІ-15Колівошка Марк-Маркіян Тарасовичmark.markiyan.kolivoshka@lnu.edu.uaасист. Кулик П.Р.
ФеП-11Погончук Назар Сергійовичnazar.pohonchuk@lnu.edu.uaдоц. Кушнір О.О.
ФеП-12Величко Катерина Сергіївнаkateryna.velychko@lnu.edu.uaасист. Парандій П.П.
ФеП-13Фещак Марта Романівнаmarta.feshchak@lnu.edu.uaпроф. Крупич О.М.
ФеП-14Гнатейко Олег Назаровичoleh.hnateiko@lnu.edu.uaасист. Каськун О.Д.
ФеС-11Тереховський Максим Романовичmaksym.terekhovskyi@lnu.edu.uaдоц. Злобін Г.Г.
ФеС-12Уляк Назар Михайловичnazar.uliak@lnu.edu.uaпроф. Оленич І.Б.
ФеС-13Криштапюк Олександра Григорівнаoleksandra.kryshtapiuk@lnu.edu.uaдоц. Куньо І.М.
ФеМ-11Лучин Дмитро Дмитровичdmytro.luchyn@lnu.edu.uaдоц. Бігун Р.І.
ФеМ-12Зарівняк Валерія Романівнаvaleriia.zarivniak@lnu.edu.uaдоц. Матвіїшин І.М.
ФеЛ-11Фанда Максим Анатолійовичmaksym.fanda@lnu.edu.uaдоц. Лис Р.М.
ФеІ-21Романюк Вадим Володимировичvadym.romaniuk@lnu.edu.uaдоц. Хвищун І.О.
ФеІ-22Колодій Богдан Ігоровичbohdan.kolodii@lnu.edu.uaдоц. Вельгош С.Р.
ФеІ-23Шамбора Юрій Володимировичyurii.shambora@lnu.edu.uaпроф. Половинко І. І.
ФеІ-24Чухній Ростислав Руслановичrostyslav.chukhnii@lnu.edu.uaасист. Футей О.В.
ФеП-21Софієва Аріна Тахірівнаarina.sofiieva@lnu.edu.uaст.викл. Ковтко Р.Т.
ФеП-22Галяк Олег Володимировичoleh.haliak@lnu.edu.uaдоц. Флюнт О.Є.
ФеП-23Фем’як Михайло Миколайовичmykhailo.femiak@lnu.edu.uaасист. Продивус А.М.
ФеС-21Панчишин Ольга Андріївнаolha.panchyshyn@lnu.edu.uaасист. Мостова М.Р.
ФеМ-21Гашевський Олександр Миколайовичoleksandr.hashevskyi@lnu.edu.uaдоц. Кухарський І.Й.
ФеМ-22Гризоглазов Назарій Романовичnazarii.hryzohlazov@lnu.edu.uaасист. Кушлик М.О.
ФеІ-31Савка Андрій Ігоровичandrii.savka@lnu.edu.uaдоц. Благітко Б.Я.
ФеІ-32Нестеренко Євген Володимировичyevhen.nesterenko@lnu.edu.uaасист. Рибак А.В.
ФеІ-33Ковальський Михайло Тарасовичmykhailo.kovalskyi@lnu.edu.uaдоц. Катеринчук І. М.
ФеІ-34Кадіров Юрій Віктровичyurii.kadirov@lnu.edu.uaасист. Сінькевич О.О.
ФеП-31Андрейків Ірина Володимирівнаiryna.andreikiv@lnu.edu.uaпроф. Коман Б.П.
ФеС-31Підлужний Ілля Ігоровичillia.pidluzhnyi@lnu.edu.uaдоц. Бойко Я.В.
ФеМ-31Дутко Орест Тарасовичorest.dutko@lnu.edu.uaасист. Медвідь І. І.
ФеМ-32Костишин Денис Андрійовичdenys.kostyshyn@lnu.edu.uaдоц. Костик Л.В.
ФеІ-41Дризгалович Володимир Володимировичvolodymyr.dryzghalovych@lnu.edu.uaдоц. Любунь З.М.
ФеІ-42Брень Андрій Андрійовичandrii.bren@lnu.edu.uaдоц. Демків Л.С.
ФеІ-43Шийка Тарас Михайловичtaras.shyika@lnu.edu.uaпроф. Кушнір О. С.
ФеІ-44Осадчук Олег Ярославовичoleh.osadchuk@lnu.edu.uaдоц. Соколовський Б.С.
ФеС-41Мацяк Северин Олександровичseveryn.matsiak@lnu.edu.uaпроф. Карбовник І.Д.
ФеС-42Альфавіцький Ростислав Андрійовичrostyslav.alfavitskyi@lnu.edu.uaасист. Парубочий В.О., доц. Паночко Г. І.
ФеМ-41Гонтарь Альона Вікторівнаalona.hontar@lnu.edu.uaдоц. Слободзян Д.П.
ФеІм-11Зьола Олена Петрівнаolena.zola@lnu.edu.uaасист. Шмигельський Я.А.
ФеІм-12Леськів Лілія Романівнаliliia.leskiv@lnu.edu.uaасист. Кушнір В.В.
ФеІм-13Маковей Арсен Зеновійовичarsen.makovei@lnu.edu.uaасист. Дуфанець М. В.
ФеІм-14Сітка Юлія Ігорівнаyuliia.sitka@lnu.edu.uaпроф. Монастирський Л.С.
ФеМм-11Сенько Анастасія Володимирівнаanastasiia.senko@lnu.edu.uaасист. Бучковська М.Д.
ФеМм-12Кордюк Денис Романовичdenys.kordiuk@lnu.edu.uaпроф. Лучечко А.П.
ФеІм-21Панькович Богдан Юрійовичbohdan.pankovych@lnu.edu.uaпроф. Болеста І.М.
ФеІм-22Мисюк Ірина Володимирівнаiryna.mysiuk@lnu.edu.uaдоц. Стахіра Р.Й.
ФеІм-23Ковальов Максим ОлександровичMaksym.Kovalov@lnu.edu.uaдоц. Грабовський В. А.
ФеІм-24Кириченко Євген Олександровичyevhen.kyrychenko@lnu.edu.uaпроф. Монастирський Л.С.
ФеМм-21Ляхович Тарас Ігоровичtaras.liakhovych@lnu.edu.uaдоц. Пенюх Б.Р.
ФеМм-22Гащук Маркіян Мироновичmarkiian.hashchuk@lnu.edu.uaпроф. Галій П.В.
ФеІм-21зБатенчук Олександрoleksandr.batenchuk@lnu.edu.uaпроф. Болеста І.М.