Старости та порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Курс / групаПІБ старостиЕлектронна поштаПІБ порадника
ФеІ-11Артемук Юлія Андріївнаyuliia.artemuk@lnu.edu.uaдоц. Хвищун І.О.
ФеІ-12Шевчук Максим Вікторовичmaksym.shevchuk@lnu.edu.uaдоц. Демків Л.С.
ФеІ-13Олійник Максим Романовичmaksym.oliinyk.fei@lnu.edu.uaдоц. Паночко Г.І.
ФеІ-14Мацьків Максим-Володимир Андрійовичmaksymvolodymyr.matskiv@lnu.edu.uaдоц. Соколовський Б.С.
ФеІ-15Гаркуша Юлія Сергіївнаyuliia.harkusha@lnu.edu.uaпроф. Рендзіняк С.Й.
ФеІ-16Прохніч Юлія Євгеніївнаyuliia.prokhnich@lnu.edu.uaдоц. Франів В.А.
ФеП-11Пащук Нікіта Олександровичnikita.pashchuk@lnu.edu.uaдоц. Калівошка Б.М.
ФеП-12Фіняк Олег Володимировичoleh.finiak@lnu.edu.uaасист. Притула М.М.
ФеП-13Романів Вероніка Василівнаveronika.romaniv@lnu.edu.uaдоц. Грабовський В.А.
ФеП-14Телефанко Роман Олеговичroman.telefanko@lnu.edu.uaасист. Ляшкевич М.Ю.
ФеС-11Гонтарєв Нікіта Марковичnikita.hontariev@lnu.edu.uaдоц. Стахіра Р.Й.
ФеС-12Філь Дарина Юріївнаdaryna.fil@lnu.edu.uaасист. Павлик М.Р.
ФеМ-11Жолоб Соломія Сергіївнаsolomiia.zholob@lnu.edu.uaасист. Кофлюк І.М.
ФеМ-12Лабінський Лев-Йосиф Олександровичleviosyf.labinskyi@lnu.edu.uaасист. Каюн І.В.
ФеЛ-11Луцина Владислав Олександровичvladyslav.lutsyna@lnu.edu.uaдоц. Бігдай В.Г.
ФеІ-21Костецький Дмитро Олексійовичdmytro.kostetskyi@lnu.edu.uaдоц. Рабик В.Г.
ФеІ-22Куцан Віталій Андрійовичvitalii.kutsan@lnu.edu.uaдоц. Ненчук Т.М.
ФеІ-23Якобчук Артем Олеговичartem.yakobchuk@lnu.edu.uaпроф. Свелеба С.А.
ФеІ-24Луговська Вероніка Володимирівнаveronika.luhovska@lnu.edu.uaасист. Гура В.Т.
ФеІ-25Колівошка Марк-Маркіян Тарасовичmark.markiyan.kolivoshka@lnu.edu.uaасист. Кулик П.Р.
ФеП-21Погончук Назар Сергійовичnazar.pohonchuk@lnu.edu.uaдоц. Кушнір О.О.
ФеП-22Бардаков Ілля Павловичillia.bardakov@lnu.edu.uaдоц. Флюнт О.Є. (асист. Парандій П.П.)
ФеП-23Жигамовська Марія Віталіївнаmariia.zhyhamovska@lnu.edu.uaпроф. Крупич О.М.
ФеП-24Гнатейко Олег Назаровичoleh.hnateiko@lnu.edu.uaасист. Каськун О.Д.
ФеС-21Тереховський Максим Романовичmaksym.terekhovskyi@lnu.edu.uaдоц. Злобін Г.Г.
ФеС-22Уляк Назар Михайловичnazar.uliak@lnu.edu.uaпроф. Оленич І.Б.
ФеС-23Місарош Марія Василівнаmariia.misarosh@lnu.edu.uaдоц. Куньо І.М.
ФеМ-21Лучин Дмитро Дмитрович (за кордоном, але староста)dmytro.luchyn@lnu.edu.uaдоц. Бігун Р.І.
ФеМ-22Мельник Марія Олегівнаmariia.melnyk.fem@lnu.edu.uaдоц. Матвіїшин І.М.
ФеЛ-21Фанда Максим Анатолійовичmaksym.fanda@lnu.edu.uaдоц. Лис Р.М.
ФеІ-31Колодій Богдан Ігоровичbohdan.kolodii@lnu.edu.uaдоц. Вельгош С.Р.
ФеІ-32Романюк Вадим Володимировичvadym.romaniuk@lnu.edu.uaасист. Мисюк І.В.
ФеІ-33Кужель Богдан Сергійовичbohdan.kuzhel@lnu.edu.uaпроф. Половинко І. І.
ФеІ-34Бучко Олександр Вікторовичoleksandr.buchko@lnu.edu.uaасист. Футей О.В.
ФеП-31Софієва Аріна Тахірівнаarina.sofiieva@lnu.edu.uaдоц. Флюнт О.Є.
ФеП-32Кучеренко Вікторія Сергіївнаviktoriia.kucherenko@lnu.edu.uaдоц. Ляшкевич В.Я.
ФеС-31Панчишин Ольга Андріївнаolha.panchyshyn@lnu.edu.uaасист. Мостова М.Р.
ФеМ-31Августинович Іван Сергійовичivan.avhustynovych@lnu.edu.uaдоц. Кухарський І.Й.
ФеМ-32Гашевський Олександр Миколайовичoleksandr.hashevskyi@lnu.edu.uaасист. Кушлик М.О.
ФеІ-41Савка Андрій Ігоровичandrii.savka@lnu.edu.uaдоц. Благітко Б.Я.
ФеІ-42Нестеренко Євген Володимировичyevhen.nesterenko@lnu.edu.uaасист. Парубочий В.О.
ФеІ-43Ковальський Михайло Тарасовичmykhailo.kovalskyi@lnu.edu.uaдоц. Катеринчук І. М.
ФеІ-44Кадіров Юрій Віктровичyurii.kadirov@lnu.edu.uaасист. Сінькевич О.О.
ФеП-41Андрейків Ірина Володимирівнаiryna.andreikiv@lnu.edu.uaпроф. Коман Б.П.
ФеС-41Підлужний Ілля Ігоровичillia.pidluzhnyi@lnu.edu.uaдоц. Бойко Я.В.
ФеМ-41Дутко Орест Тарасовичorest.dutko@lnu.edu.uaасист. Медвідь І. І.
ФеМ-42Костишин Денис Андрійовичdenys.kostyshyn@lnu.edu.uaдоц. Костик Л.В.
ФеІм-11Дризгалович Володимир Володимировичvolodymyr.dryzghalovych@lnu.edu.uaпроф. Болеста І.М.
ФеІм-12Ульянов Олексій Вікторовичoleksii.ulianov@lnu.edu.uaпроф. Огірко І.В.
ФеІм-13Парандій Анна-Марія Юріївнаannamariia.parandii@lnu.edu.uaпроф. Кушнір О. С.
ФеІм-14Осадчук Олег Ярославовичoleh.osadchuk@lnu.edu.uaпроф. Монастирський Л.С.
ФеМм-11Гримак Любов Романівнаliubov.hrymak@lnu.edu.uaдоц. Пенюх Б.Р.
ФеМм-12Гонтарь Альона Вікторівнаalona.hontar@lnu.edu.uaдоц. Слободзян Д.П.
ФеІм-21Зьола Олена Петрівнаolena.zola@lnu.edu.uaасист. Шмигельський Я.А.
ФеІм-22Леськів Лілія Романівнаliliia.leskiv@lnu.edu.uaпроф. Юзевич В.М.
ФеІм-23Маковей Арсен Зеновійовичarsen.makovei@lnu.edu.uaасист. Дуфанець М. В.
ФеІм-24Сітка Юлія Ігорівнаyuliia.sitka@lnu.edu.uaпроф. Монастирський Л.С.
ФеМм-21Сенько Анастасія Володимирівнаanastasiia.senko@lnu.edu.uaасист. Бучковська М.Д
ФеМм-22Кордюк Денис Романовичdenys.kordiuk@lnu.edu.uaпроф. Лучечко А.П.