Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 2-й семестр 2021 – 2022 навчального року

Розклад занять студентів III курсу (форма навчання – денна) ДВВС


Примітки до розкладу

Другий навчальний семестр розпочинається зі знаменника.

 

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка  на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами із значком  на початку.

 

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 312, 413, 405, 406, 407 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Аудиторії 7, 11, 13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12.

 

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6, №7, №12  знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107.

Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9, №10, №11  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

 

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 416, 422, 423, 424, П02 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 115, 117, 214, 313, 401, 403, 405, 408, 409, 415, 417  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

 

Для проведення лабораторного практикуму з дисципліни «Системи штучного інтелекту», студенти 4-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-44 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-42 і ФЕІ-43. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-41 і ФЕІ-42 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-43 і ФЕІ-44 відповідно. Аналогічним чином здійснюється поділ на підгрупи зі спецкурсів «Електронне навчання та документообіг», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Апаратне і програмне забезпечення нейромереж»  (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-44) та «Основи комп’ютерної лінгвістики», «Основи інженерії знань»  та «Веб-аналітика» (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-42 і ФЕІ-43). З дисципліни «Охорона праці» зі студентів всіх груп формуються 3 підгрупи.

 

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Автоматизація експерименту», «Напівпровідникова електроніка» та «Техніка фізичного експерименту» студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро та наноситемна техніка» (групи ФеМ-31, ФеМ-32) розподіляються на 5 підгруп, а для спецкурсів «Силова електроніка» та «Фотоніка» – на 3 підгрупи. Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Метрологія», «Квантова електроніка», «Фізичні основи методів медичної діагностики», «Фізичні основи сенсорики» та «Фізичні основи технологій мікроелектроніки» студенти 4-го курсу групи ФеМ-41 розподіляються на 3 підгрупи, а для спецкурсів «Фізика живого» та «Радіаційна сенсорика» – на 2 підгрупи. Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять додаткових підгруп можна побачити у друкованій версії розкладу або уточнити у викладача. Для студентів інших академічних груп спеціальності 153 передбачений поділ на 2 підгрупи.

 

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.