Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 1-й семестр 2021 – 2022 навчального року


 

Примітки до розкладу

Перший навчальний семестр розпочинається з чисельника.

 

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка  на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами ІЗ значком  на початку.

 

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 125, 128, 129, 129а, 130, 213, 312, 406, 407, 413 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Аудиторії 7, 8, 11, 13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12, аудиторія 20 – по вул. Драгоманова, 19.

 

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6, №7  знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9, №10, №11  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

 

Спеціальні лабораторії 209, 210, 223, АК-1, 313, 412, 412а, 414, 422, 424 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 118, 214, 312, 401, 405, 408, 416  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

 

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Технології створення програмних продуктів», «Інновації та підприємництво в ІТ галузі», «Технології захисту інформації» та «Теорія прийняття рішень» студенти 4-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-44 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-42 і ФЕІ-43. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-41 і ФЕІ-42 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-43 і ФЕІ-44 відповідно. Аналогічним чином здійснюється поділ на підгрупи зі спецкурсів «Генетичні алгоритми та еволюційне програмування», «Інтелектуальний аналіз даних» та «Графічне програмування»  (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-44) та «Машинне навчання», «Опрацювання зображень»  та «Нереляційні бази даних» (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-42 і ФЕІ-43).

 

Для проведення лабораторного практикуму для студентів спеціальності 153 «Мікро та наноситемна техніка» (групи ФеМ-31, 32) по одній додатковій підгрупі передбачено з дисциплін «Фізична електроніка» «Наноелектронні системи» та «Основи термометрії». Для студентів 4-го курсу передбачено по одній додатковій підгрупі з кожної дисципліни. Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять додаткових підгруп можна побачити лише у паперовій версії розкладу або уточнити у викладача. Для студентів інших курсів спеціальності 153 передбачений поділ на 2 підгрупи.

 

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.