Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 2-й семестр 2019 – 2020 навчального року

Розклад занять студентів III курсу (форма навчання – денна) з ДВВС “Основи Web-технологій”

Список і розклад занять студентів II курсу (форма навчання – денна, група ІТ-4) з ДВВС “Інформаційні технології в освіті та бізнесі”

 


 

Примітки до розкладу

Другий навчальний семестр розпочинається зі знаменника.

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка  на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами із значком  на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 413 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Аудиторії 7, 13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6,№7  знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107.

Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9, №10, №11  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 416, 422, 423, 424, П02 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 115, 117, 214, 313, 401, 403, 405, 408, 409, 415, 417  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з курсів «Математичні методи дослідження операцій», «Технології захисту інформації», «Технології створення програмних продуктів», «Проектування інформаційних систем», «Мікропроцесорна техніка» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються з студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 та ще три підгрупи зі студентів груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-33 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-32 і ФЕІ-34 відповідно. Для усіх вибіркових дисциплін поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Аналогічним чином, для проведення лабораторного практикуму з дисциплін  «Цифрова обробка інформації», «Апаратні засоби комп’ютерних систем», «Методи та системи штучного інтелекту» та «Моделювання систем» студенти 4-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-42 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-43 і ФЕІ-44. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-41 і ФЕІ-43 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-42 і ФЕІ-44 відповідно. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 5-го курсу (група ФеМ-52) спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» для дисциплін «Актуальні питання сенсорної електроніки», «Електричні явища в нанорозмірних системах» та «Сучасні методи медичної діагностики» розподіляються у групі на 3 підгрупи (відображено у розкладі). Час та місце проведення лабораторних занять «третіх» підгруп з курсів “Біомедичні сенсори” та “Мікроелектронні сенсорні пристрої” можна побачити у паперовій версії розкладу в деканаті.

Для інших дисциплін спеціальності 153 передбачений поділ на 2 підгрупи.

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.