Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 1-й семестр 2020 – 2021 навчального року

Розклад занять на  лабораторно-екзаменаційну сесію для студентів другого курсу магістратури факультету електроніки та комп’ютерних технологій  заочної форми навчання на 2020-2021 навчальний рік (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» ) 

Розклад занять на настановчу сесію для студентів І курсу магістратури  заочної форми навчання на 1 семестр 2020-2021 навчального року 


 

Примітки до розкладу.

 

Перший навчальний семестр розпочинається з чисельника.

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка  на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами ІЗ значком  на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 125, 128, 129, 129а, 130, 213, 413 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Аудиторії 7, 13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6, №7  знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9, №10, №11  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 424 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 214, 313, 401, 405, 408, 416  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Комп’ютерні інформаційні мережі», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Мікропроцесорна техніка» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-34 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-32 і ФЕІ-33. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34 відповідно. Аналогічним чином здійснюється поділ на підгрупи за спецкурсів «Технічне забезпечення комп’ютерних систем» та «Моделювання радіоелектронних систем»  (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-34) та «Опрацювання та представлення даних» та «Цифрова обробка інформації» (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-32 і ФЕІ-33). Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Управління ІТ проектами», «Ймовірнісні процеси», «Системний аналіз» та «Теорія прийняття рішень» студенти 4-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-42 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-43 і ФЕІ-44. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-41 і ФЕІ-43 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-42 і ФЕІ-44 відповідно. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро та наноситемна техніка» (група ФеМ-31) для дисциплін зі загальних курсів розподіляються на 4 підгрупи та спецкурсів «Основи мікроелектроніки» та «Вакуумна техніка і адсорбційні явища» розподіляються у групі на 2 підгрупи. Для студентів інших курсів спеціальності 153 поділ передбачений на 2 підгрупи. Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять додаткових підгруп можна побачити лише у паперовій версії розкладу або уточнити у викладача.

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.