Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 2-й семестр 2020 – 2021 навчального року

Розклад занять студентів III курсу (форма навчання – денна) ДВВ “Основи Web-технологій” факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 2-й семестр 2020-21 н.р.


 

Примітки до розкладу

Другий навчальний семестр розпочинається зі знаменника.

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка  на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами із значком  на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 312, 413 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Аудиторії 7, 11, 13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6,№7  знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107.

Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9, №10, №11  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

 

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 416, 422, 423, 424, П02 знаходяться у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 115, 117, 214, 313, 401, 403, 405, 408, 409, 415, 417  знаходяться у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Ймовірнісні процеси», «Проектування інформаційних систем», «Паралельні та розподілені обчислення» «Управління ІТ проектами» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-34 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-32 і ФЕІ-33. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34 відповідно. Аналогічним чином здійснюється поділ на підгрупи за спецкурсів «Мікропроцесорні системи» та «Системний аналіз»  (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-34) та «Аналіз даних» та «Основи нейромереж» (три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-32 і ФЕІ-33). Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму з дисциплін «Моделювання систем», «Методи та системи штучного інтелекту», «Апаратні засоби комп’ютерних систем», та «Цифрова обробка інформації» студенти 4-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються зі студентів груп ФЕІ-41 і ФЕІ-42 та ще три підгрупи зі студентів  груп ФЕІ-43 і ФЕІ-44. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-41 і ФЕІ-43 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-42 і ФЕІ-44 відповідно. З дисциплін «Інновації та підприємництво в ІТ сфері» та «Охорона праці» зі студентів  груп ФЕІ-41 ,42,43,44 формуються 3 підгрупи. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро та наноситемна техніка» (група ФеМ-31) для дисциплін зі загальних курсів розподіляються на 4 підгрупи та спецкурсів «Електровакуумні і газорозрядні прилади» та «Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень» розподіляються у групі на 2 підгрупи. Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять додаткових підгруп можна побачити у друкованій версії розкладу або уточнити у викладача. Для студентів інших курсів спеціальності 153 поділ передбачений на 2 підгрупи.

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.