Засідання наукового семінару Астрономічної обсерваторії та кафедри астрофізики відбудеться в понеділок, 25 травня 2020 р. о 15.30

23.05.2020 | 22:20

Чергове засідання наукового семінару Астрономічної обсерваторії та кафедри астрофізики ЛНУ ім. І.Я. Франка відбудеться в понеділок, 25 травня 2020 р. о 15.30  дистанційно на основі хмарної платформи  Microsoft Teams (долучення через групу Астросемінар*, або url-адрес внизу).

Тема:  Фундаментальні проблеми фізики: “масивна” інформація як п’ятий стан матерії, або темна матерія  (огляд статей)  

Доповідач: д.ф.-м.н. Ю.В. Головач  (ІФКС НАНУ)

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Адрес для долучення:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abdbb7afd405f4e3e91c1c389c9b5b6bc%40thread.tacv2/1590070520027?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2233acf0dc-b7e4-4b6b-aa9d-15a2455fd58d%22%7d