Перша командна курсова робота

08.06.2022 | 21:16

З метою набуття компетенції – “Здатність працювати в команді”, в рамках виконання курсової роботи з курсу “Крос-платформне програмування” командою студентів групи ФЕІ-21: Древетняком К.А, Держилом А.Ю., Дацівим Д.І. та Сідором О.О. було виконано спільну курсову роботу на тему: “Математичне моделювання хаотичних процесів у динамічних системах”.

Науковий керівник, доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Іван Хвищун.

Констянтин Древетняк про командну курсову роботу: “Працювати над командною курсовою роботою було незвично. Особисто для мене це був перший досвід роботи в команді. Іван Олександрович гарно поставив завдання, і завжди був готовий допомогти. Він на дав теоретичний матеріал який дуже сильно допоміг в написанні роботи. В загальному тема роботи була досить цікава. Спочатку мене здивувала її назва, а особливо дослідження хаосу. Але коли я розібрався з теорією то зрозумів наскільки це цікаво. Також ця робота допомогла мені розвинути свої знання в програмуванні”

Під терміном динамічний хаос науковці розуміють дуже поширене нелінійне явище, яке спостерігається в багатьох розділах науки: астрономії, біології, хімії, медицині, теорії плазми і навіть у науках про суспільство. Появу хаосу можна побачити у турбулентних клубках диму, у явищі випадкового зміщення магнітних полюсів Землі, у раптовому виникненні фібриляції биття серця у хворої людини тощо.

Об’єктом дослідження було обрано чотири відомі математичні моделі динамічних систем, у яких існують режими появи атракторів і хаотичних коливань, а саме: осцилятор Ван дер Поля-Дуфінга, схема Чуа, атрактор Лоренца і двох ланковий фізичний маятник. Моделі було розв’язано числовими методами на основі модифікацій методу Рунге-Кутта.

Результатом виконання курсової роботи є чотири програмні проекти, які написані сучасними мовами програмування: Visual C++, C#, Java і Python. Знайдено параметри названих систем, при яких виникають хаотичні процеси. Результати представлено у вигляді графіків у декартовій та полярній системах координат.

Дослідження хаотичних коливань студенти продовжують, з метою опублікування результатів у науковому журналі.

фото ком курсовафото ком курсова