28 квітня 2021 року о 8 год. 30 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки Лучечка А.П. на тему “Мікроелектронні сенсори газу”

26.04.2021 | 21:50

28 квітня 2021 року о 8 год. 30 хв. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри сенсорної та
напівпровідникової електроніки Лучечка А.П. на тему “Мікроелектронні сенсори газу” з курсу
“Фізичні основи сенсорики” для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій (групи
ФеМ-41, 42).
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams. Запрошуємо усіх бажаючих
приєднатися до лекції.
Доступ за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa46c741b7c6a4e949a7d228a79221f70%40thread.tacv2/1619446735442?context=%7b%22Tid%
22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%221287d173-684f-4ea3-
a727-6ff0681971c6%22%7d