Цвєткова Ольга Валентинівна

Посада: провідний інженер Лабораторії (5) Сенсорної електроніки

Телефон (робочий): (032) 239-46-86

Наукові інтереси

Люмінесцентна спектроскопія складних оксидів з домішками іонів перехідних металів та рідкісно-земельних елементів; фото-, термостимульовані процеси в полі- та нанокераміках оксидних сполук

Публікації

1. Термостимульована люмінесценція та термостимульована деполяризація шпінелей MgGa2O4 / О.П. Кравець, Р.М. Лис, О.В. Цвєткова,  А.П. Лучечко, Б.В. Павлик // ЖФД, 2018, Т.22, №1, с. 1602-1 – 1602-7.

2. Kostyk L.V., A. Tsvetkova O.V., Stryganyuk G. Luminescence properties of Ca3Ga2Ge4O14 Crystals.// Functional Materials .– 2008. – Vol.43, N4. -P. 487-491.

3. Kostyk L., Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet // Chem. Met. Alloys. –2011. – Vol. 4, Issue 1/2. –P. 77 –80.

4. Kostyk L., Luchechko A., Zakharko Ya., Tsvetkova O., Kukliński B. Cr-related centers in Gd3Ga5O12 polycrystals // Journal of Luminescence. –2009. -Vol. 129, Issue 3. -P.312-316.

5. Zakharko Ya., Tsvetkova O., Luchechko A. Luminescence properties of β-(Ga1−xInx)2O3 solid solutions // Radiation Measurements. -2004. -V. 38, № 4-6. -P. 619-621.

Біографія

Народилася 23 жовтня 1948 р. в м. Львів. У 1972 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка.

З 1974 року – старший лаборант кафедри фізики напівпровідників фізичного факультету.

З 1977 року працювала на посадах: інженер, старший інженер, мол. наук. співробітник, наук. співробітник НДЛ-10 НДЧ Львівського державного університету ім. І. Франка.

З січня 2012 р. – провідний інженер кафедри електроніки факультету електроніки ЛНУ ім. І. Франка.

Проекти

Участь в проекті МОН України CН-59Ф (2017-2019 роки) „Одержання та дослідження наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями”. Науковий керівник теми – доктор фіз.-мат. наук, проф. Галій П.В.