Костик Людмила Василівна

Посада: доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-42-00

Електронна пошта: lyudmyla.kostyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів: люмінесцентна спектроскопія, фото-, термостимульовані процеси та процеси дефектоутворення в кристалах і нанокераміках оксидних сполук.

Автор, 12 підручників та навчальних посібників, 3 винаходів 55 статтей, загальна кількість наукових публікацій –146.

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Kostyk L. Recombination Luminescence in Ca3-xCdxGa2Ge3O12 Garnets Doped with Eu3+ Ions / L Kostyk. A.Luchechko, S Novosad, M. Panasyuk, M. Rudko, O. Tsvetkova // Acta Physica Polonika A. – 2018.– Vol. 133, No.4. – P. 943–947.
  2. Luchechko А. Green-Emitting Gd3Ga5O12: Tb3+ Nanoparticles Phosphor: Synthesis, Structure, and Luminescence/ A. Luchechko, L. Kostyk, S. Varvarenko, // Nanoscale Research Letters.- 2017.-V.12:263 – P.1-6..
  3. Shcherba I.D. X-ray spectra and electronic structure of the Ca3Ga2Ge3О12 compound/ I.D. Shcherba, L.V. Kostyk, H. Noga, L.V. Bekenov, D. Uskokovich, B.M. Jatsyk// Solid State Sciences.- 2017.-V.71 – P.1-2.
  4. Novosad S. The Luminescence of CdWO4:Tb,Li Crystals under Synchrotron Excitation at 10 K / S. Novosad, L.Kostyk, I.Novosad, // Acta Physica Polonika A. – 2012.– Vol. 122, No.4. – P. 717–720.
  5. 5.Kostyk L. Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet/ L. Kostyk, A.Luchechko, S. Varvarenko, B. Pavlyk B., O.Tsvetkova // Chem. Met. Alloys. –2011. – Vol. 4, Issue 1/2. –P. 77 –80.
  1. Kostyk L Ya. Cr-related centers in Gd3Ga5O12 polycrystals / L.Kostyk L., A. Luchechko, Ya.Zakharko O.Tsvetkova, B Kukliński // Journal of Luminescence. –2009. -Vol. 129, Issue 3. -P.312-316.

Біографія

   У 1977 р. закінчила фізичний факультет Львівського університету  імені Івана Франка.

   У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Люмінесценція та центри забарвлення кристалів кальцій-галій-германієвого гранату».

   У 2000 р. отримала Вчене звання ст. науковий співр., у 2005 р. отримала Вчене звання доцента кафедри електроніки.

   Протягом 1977 – 99 рр. працювала інженером, молодшим. наук.співр., наук., ст. наук. співр. НДЧ Львів. ун-ту, відповід. виконавець. держбюджетних тем.

2000 – 2001 рр. – асист. каф. фіз. напівпровідників.

2002 – асист. каф. електроніки ЛНУ.

З 2003р. – доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки.

Методичні матеріали

  1. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень» /Д.П. Слободзян, І.М. Матвіїшин, Я.О. Шпотюк, Л.В. Костик, А.П. Лучечко, Р.М. Лис.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 47 с.
  2. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Енергетична електроніка» / Л.В. Костик, Р.М.Лис, І.М. Матвіїшин, Л.М. Шпак , Д.П. Слободзян. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 59 с.
  3. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Квантова електроніка» / Я. Захарко, Л. Костик, А. Лучечко/­- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 60 c.

Розклад