Метрологія (МНТ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Лис Р. М.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФеM-41доцент Лис Р. М., доцент Лис Р. М.
ФеM-42доцент Лис Р. М., доцент Лис Р. М.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _МЕТРОЛОГІЯ__                  

Семестр: VIІІ

 

 Спеціальність (спеціалізація): Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин 90 (кредитів ЄКТС – 3.0);

  аудиторні години – 32 (лекції – 16 , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні –  16  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

“Метрологія” є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки студентів.

Мета: Отримати знання з метрології та метрологічного забезпечення для покращення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використання матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів, а також наукових приладних досліджень.

 

 

 

 

Результати навчання:

  • знати: основні положення метрології та метрологічного забезпечення; характеристики основних засобів вимірювальної техніки; методи вимірювань; методи обробки результатів вимірювань.

 

  • вміти: вибрати метод вимірювання; вибрати засоби вимірювальної техніки для виконання технічної чи наукової задачі; провести експеримент; обробити результати спостережень.

 

 

 

 

 

 

 

Форма  звітності:_______________залік__________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        _українська   _                         

Рекомендована література

  1. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г. Основи метрології і електричних вимірювань: навч. посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 141 с.
  2. Коломієць Л.В., Воробієнко П.П., Козаченко М.Т. та ін. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах зв’язку: підручник. Одеса: ВМВ, 2009. – 376 с.
  3. Поджаренко В.О., Кулаков П.І., Ігнатенко О.Г., Войтович О.П. Основи метрології та вимірювальної техніки: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2006. – 151 с.
  4. Сєдишев Є.С. Метрологія і стандартизація: конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2008. – 84 с.
  5. Демків Т.М., Конопельник О.І., Шопа Я.І. Основи теорії похибок фізичних величин: методичні матеріали. Львів: Видавничий центр Л,НУ ім. І. Франка, 2008. – 40 с.
  6. Величко О.М., Дудич І.І. Основи метрології, стандартизації та контролю якості: навчально-методичний посібник. Ужгород: Видавничий центр УжДУ, 1998. – 295 с.
  7.  Величко О.М., Коломієць Л.В., Гордієнко Т.Б. Метрологія та стандартизація: основні поняття та їхні визначення: навч. посібник. Одеса: ВМВ, 2010. – 376 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму