Практика

План проходження практик студентами факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 2019/2020 р.


 

Навчальна комп’ютерна практика для студентів 3-го курсу, груп ФЕМ-31, ФЕМ-32, факультету електроніки та комп’ютерних технологій спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка». (з 13.01.2020 р. до 02.02.2020 р.)

наказ


 

Навчальна (проектно-технологічна) практика для студентів 3-го курсу, груп ФЕІ-31, ФЕІ-32, ФЕІ-33, ФЕІ-34, факультету електроніки та комп’ютерних технологій спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». (з 13.01.2020 р. до 02.02.2020 р.)

наказ


 

Навчальна (проектно-технологічна) практика для студентів 3-го курсу, груп ФЕC-31, ФЕC-32 факультету електроніки та комп’ютерних технологій спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». (з 13.01.2020 р. до 02.02.2020 р.)

наказ


 

Навчально-ознайомча практика для студентів 4-го курсу, груп ФЕМ-41, ФЕМ-42, факультету електроніки та комп’ютерних технологій за напрямом підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка». (з 13.01.2020 р. до 02.02.2020 р.)

наказ


 

Виробнича (переддипломна) практика для студентів 4-го курсу, груп ФЕІ-41, ФЕІ-42, ФЕІ-43, ФЕІ-44, факультету електроніки та комп’ютерних технологій за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». (з 13.01.2020 р. до 02.02.2020 р.)

наказ