Практика

План проходження практик студентами факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 2020/2021 р.


 

Навчальна комп’ютерна практика для студентів 3-го курсу факультету електроніки та  комп’ютерних технологій, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (з 13.01.2021 р. до 2.02.2021 р.)

наказ


 

Навчально-ознайомча практика для студентів 4-го курсу факультету електроніки та  комп’ютерних технологій, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (з 13.01.2021 р. до 2.02.2021 р.)

наказ


 

Виробнича (переддипломна) практика для студентів 4-го курсу факультету електроніки та  комп’ютерних технологій, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (з 13.01.2021 р. до 2.02.2021 р.)

наказ


 

Навчальна (проектно-технологічна) практика для студентів 3-го курсу факультету електроніки та  комп’ютерних технологій, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (з 13.01.2021 р. до 2.02.2021 р.)

наказ


Виробнича (переддипломна) практика для студентів 4-го курсу факультету електроніки та  комп’ютерних технологій, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (з 13.01.2021 р. до 2.02.2021 р.)

наказ