Навчальний план – Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичні методи дослідження операцій 32 32 2:2 Іспит
Мікропроцесорна техніка 32 32 2:2 Залік
Проектування інформаційних систем 32 32 2:2 Іспит
Технології захисту інформації 32 32 2:2 Залік
Технології створення програмних продуктів 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Апаратне і програмне забезпечення нейромереж
Логічне програмування
Подання знань і бази знань
Проектування систем ідентифікації
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ймовірнісні процеси 32 16 2:1 Залік
Системний аналіз 32 32 2:2 Залік
Теорія прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Технології розподілених систем та паралельних обчислень 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ-проектами 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Експертні системи
Мікропроцесорні системи
Проектування інтелектуальних систем діагностики та контролю
Системи біометричної ідентифікації
32 48 2:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Апаратні засоби комп’ютерних систем 32 16 2:1 Залік
Методи та системи штучного інтелекту 32 32 2:2 Іспит
Моделювання систем 32 32 2:2 Іспит
Підприємництво та інновації в ІТ-сфері 16 1:0 Залік
Цифрова обробка інформації 16 32 1:2 Залік
Низькорівневе програмування 32 48 2:3 Залік

Освітня програма