Administration

Deanery

DeanAssociate ProfessorYuriy Furgala
Dean's deputies
Orest Dzendzelyuk
of educational and methodical workAssociate ProfessorAndriy Luchechko
Galyna Panochko
of scientific, teaching and educational workAssociate ProfessorSerhii Velhosh

Faculty council

Head of the councilAssociate ProfessorYuriy Furgala
Vice-headAssociate ProfessorAndriy Luchechko
SecretaryBohdan Penyukh
Council membersProfessors:Ivan Bolesta,
Oleh Bordun,
Pavlo Galiy,
Bohdan Koman,
Oleh Kushnir,
Liubomyr Monastyrskyi,
Bohdan Pavlyk
Associate Professors:Yuriy Furgala,
Andriy Luchechko,
Igor Olenych,
Roman Shuvar,
Serhii Velhosh
Senior ResearcherOleksandr Bilyi
Orest Dzendzelyuk,
Oleksandr Futei,
Volodymyr Hrabovskyi,
Lesya Kostyuk
Students:Tsemko Andriy
Kovalchuk Dmitry
Berko Yaroslav
Ostrikov Danilo
Roman Anastasia
Eugenia Solnichok