Oleh Buhrii

Position: , Professor, System Design Department

Scientific degree: Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-46 77

Email: oleh.buhrii@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: publons.com

Research interests

Nonlinear partial differential equations, nonlinear variational inequalities with partial differentials, statistical data analysis.

Courses

Publications

 1. Бугрій О.М. Деякі параболічні варіаційні нерівності без початкових умов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1998. – Вип. 49. – С. 113-121.
 2. Бугрій О.М. Системи параболічних варіаційних нерівностей в необмеженій області
  // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип. 53. – С. 77-86.
 3. Buhrii O.M. Parabolic variational inequalities with degeneration // Matematychni Studii. – 1999. – Vol. 11, №2. – P. 189-198.
 4. Бугрій О., Лавренюк С. Мішана задача для параболічного рівняння, яке узагальнює рівняння політропної фільтрації // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 33-43.
 5. Бугрій О.М., Лавренюк С.П. Параболічна варіаційна нерівність, що узагальнює рівняння політропної фільтрації // Укр. мат. журн. – 2001. – T. 53, №7. – C. 867-878.
 6. Бугрій О. Параболічна варіаційна нерівність вищого порядку в обмеженій області
  // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2001. – Вип. 59. – С. 102-115.
 7. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. – Львів, 2002. – 16 с.
 8. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності в узагальнених просторах Лебега // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія фізика і математика. – 2002. – Вип. 1. – С. 310-321.
 9. Бугрій О. Системи параболічних варіаційних нерівностей з виродженням // Нелинейные граничные задачи. – 2003. – Вип. 13. – C. 43-55.
 10. Бугрій О., Доманська Г., Процах Н. Мішана задача для нелінійного рівняння третього по-рядку в узагальнених просторах Соболєва // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. – С. 44-61.
 11. Бугрій О.М. Скінченність часу стабілізації розв’язку нелінійної параболічної варіаційної не-рівності зі змінним степенем нелінійності // Математичні студії. – 2005. – Т. 24, №2. – С. 167-172.
 12. Бугрій О.М., Панат О.Т. Деякі властивості розв’язків параболічних варіаційних нерівностей зі змінним степенем нелінійності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – Т. 49, № 2. – C. 99-107.
 13. Бугрій О. Про єдиність розв’язку деякої нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій області // Математичний вісник НТШ. – 2006. – Т. 3. – С. 5-13.
 14. Бугрій О. Задача з початковою умовою для нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій за просторовими змінними області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2007. – Вип. 67. – С. 30-52.
 15. Бугрій О.М. Деякі властивості розв’язку параболічної варіаційної нерівності
  // Нелинейные граничные задачи. – 2008. – Вип. 18. – C. 20-34.
 16. Бугрій О.М. Про задачі з однорідними граничними умовами для нелінійних рівнянь з виродженням // Український математичний віс¬ник. – 2008. – Т. 5, № 4. – С. 435-469.
 17.  Андрусяк Р.В., Бугрій О.М. та ін. Сегрій Павлович Лавренюк 4.11.1946-4.06.2008 // Математичні студії. – 2008. – Т. 30, № 2. – С. 215-216.
 18.  Андрусяк Р.В., Бугрій О.М., та ін. Світлій пам’яті професора С.П. Лавренюка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2008. – Вип. 68. – С. 7-22.
 19. Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Uniqueness of solutions of the parabolic variational inequality with variable exponent of nonlinearity // Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications. – 2009. – Vol. 70, № 6. – P. 2325-2331.
 20. Бокало Т., Бугрій О. Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степенем нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 13-26.
 21. Загорбенсь¬кий П., Бугрій М., Бугрій О. Про єдиність розв’язку однієї еволюційної варіацій-ної нерівності вищого порядку з теорії пластин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 106-112.
 22. Бугрій О.М., Глинянська Х.П. Деякі параболічні варіаційні нерівності зі змінним степенем нелінійності: однозначна розв’язність і теореми порівняння // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – Т. 52, № 4. – С. 42-57.
 23. Panat O.T., Buhrii O.M. Some properties of the solutions to the hyperbolic equations with variable exponents of nonlinearity // Transactions of NAS of Azerbaijan.  2010.  Vol. 30, № 1.  P. 155-160.
 24. Mashiev R.A., Cekic B., Buhrii O.M. Existence of solutions for p(x)-Laplacian equations // Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. – 2010. – № 65. – P. 1-13.
 25. Бугрій О.М., Бокало Т.М. Подвійно нелінійні параболічні рівняння зі змінними показниками нелінійності в молодших членах // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. Матем. і мех. – 2010. – Т. 15, Вип. 18. – С. 22-37.
 26. Mashiyev R.A., Buhrii O.M. Existence of solutions of the parabolic variational inequa¬lity with variable exponent of nonlinearity // J. Math. Anal. Appl. – 2011. – Vol. 377. – P. 450-463.
 27. Bokalo T.M., Buhrii O.M. Doubly nonlinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Ukrainian Mathematical Journal. – 2011. – Vol. 63, № 5. – P. 709-728.
 28. Бугрій О. Про існування слабкого розв’язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 79-90.
 29. Buhrii O. On solvability of model nonhomogeneous problems for semilinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2012. – Issue 77. – P. 29-40.
 30. Бугрій О., Гурняк І., Пукач П., Холявка О. Гіперболічні варіаційні нерівності другого порядку зі змінними показниками не лінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2012. – Вип. 77. – С. 41-53.
 31. Бокало Т.М., Бугрій О.М., Савіцька Т.М. Розв’язність подвійно нелінійної параболічної варіаційної нерівності зі змінним степенем нелінійності // Нелинейные граничные задачи. – 2012. – Т. 21. – С. 1-8.
 32. Bokalo M.M., Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Unique solvability of initial-boundary-value problems for anisotropic elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications. – 2014. – Vol. 2013, № 6. – P. 67-87.
 33. Kholyavka O., Buhrii O., Bokalo M., and Ayazoglu (Mashiyev) R. Initial-boundary-value problem for third order equations of Kirchhoff type with variable exponents of nonlinearity // Advances in Mathematical Sciences and Applications. – 2013. – Vol. 23, № 2. – P. 509-528.
 34. Бугрій О. Про розв’язність мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння з показником нелінійності q(x,t)>2+2/n // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2014. – Вип. 79. – C. 12-32.
 35. Buhrii O.M. On the existence of mild solutions of the initial-boundary-value problems for the Petrovskii-type semilinear parabolic systems with variable exponents of nonlinearity // Ukrainian Mathematical Journal. – 2014. – Vol. 66, № 4. – P. 487-498.
 36. Бугрій О.М. Про формули iнтегрування частинами для степеневих функцiй спецiального вигляду // Математичні студії. – 2016. – Т. 45, №2. – С. 118-131.
 37. Бугрій О. Бугрій М. Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв’язків задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов’язаних з європейським опціоном // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2016. – Вип. 81. – С. 61-84.
 38. Бугрій О.М. Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 3-9.
 39. Бугрій О.М. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змін-ними показниками нелінійності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук. – Львів, 2017. – 32 с.
 40. Buhrii O., Buhrii N. Integro-differential systems with variable exponents of nonlinearity // Open Mathematics. – 2017. – Vol. 15. – P. 859-883.
 41. Buhrii O., Buhrii N. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential equations with variable exponents of nonlinearity // New Trends in Mathematical Sciences. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 128-153.
 42. Бугрiй О.М. Нелокальна задача для нелiнiйних параболiчних рiвнянь зi змiнними показниками нелiнiйностi // Збiрник праць Iн-ту матем. НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 47-75.
 43. Buhrii O.M. Visco-plastic, Newtonian, and dilatant fluids: Stokes equations with variable exponent of nonlinearity // Matematychni Studii. – Vol. 49, № 2. – 2018. – P. 165-180.
 44. Buhrii O., Khoma M. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential Stokes system. Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2018. – Issue 85. – P. 107-119.
 45. Buhrii O., Buhrii N. Nonlocal in time problem for anisotropic parabolic equations with variable exponents of nonlinearities. J. Math. Anal. Appl. 2019; 473: 695-711.
 46. Buhrii O.M., Buhrii N.V. Doubly nonlinear elliptic-parabolic variational inequalities with variable exponents of nonlinearities. Advances in Nonlinear Variational Inequalities. 2019; 22 (2): 1-22.
 47. Buhrii O.M. On ε-Friedrichs inequalities and its application // Matematychni Studii. – Vol. 51, № 1. – 2019. – P. 19-24.
 48. Андрусяк Р.В., Бокало М.М., Бугрій О.М. та ін. Світлій пам’яті професора М.І. Іванчова. Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2019. – Вип. 88. – С. 150-166.
 49. Buhrii O., Buhrii N., Kholyavka O. On Caratheodory-LaSalle’s theorems for systems of ordinary differential equations and their application. Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Appl. Math. Inform. – 2019. – Issue 27. – P. 9-17.
 50. Bokalo M., Buhrii O., Hryadil N. Initial-boundary value problems for nonlinear elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity in unbounded domains without conditions at infinity. Nonlinear Analysis. 2020; 192: 111700.
 51. Buhrii O.M., Kholyavka O.T., Pukach P.Ya., Vovk M.I. Cauchy problem for hyperbolic equations of third order with variable exponent of nonlinearity. Carpathian Math. Publ. 2020; 12 (2): 419-433.
 52. Buhrii O., Gutik O. O.M. Kinash (21.05.1964-13.02.2021) // Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2021. – Issue 91. – P. 105-106.
 53. Buhrii O., Gutik O., Zabolotskiy M. M.I. Buhrii (10.09.1948-24.04.2021) // Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2021. – Issue 91. – P. 107-108.
 54. Khoma M.V., Buhrii O.M. Stokes system with variable exponents of nonlinearity // Bukovinian Math. Journal. – 2022. – Vol. 10, № 2. – P. 28-42.

Biography

In 1993, he graduated from the secondary school № 21 in Lviv. Lviv with a gold medal. In 1998, he graduated from the Faculty of Mechanics and Mathematics of Ivan Franko State University of Lviv with a degree in Mathematics with honors. In 2001, he completed his postgraduate studies at the Department of Differential Equations of the Ivan Franko State University of Lviv. From 2000 to 2004, he worked as an assistant at the Department of Differential Equations of the Ivan Franko National University of Lviv, first part-time and then full-time. In 2002 he defended his PhD thesis on “Parabolic variational inequalities without initial conditions”. Since 2004, he has been working as an associate professor at the Department of Differential Equations of Ivan Franko National University of Lviv. In 2017, he defended his doctoral dissertation on “Problems for nonlinear parabolic equations and variational inequalities with variable nonlinearity indicators”. From 2018 to 2020, he worked as a professor at the Department of Differential Equations, and then at the Department of Mathematical Statistics and Differential Equations. Since 2021, I have been the Head of the Department of Mathematical Statistics and Differential Equations at the Ivan Franko National University of Lviv, and have the title of Professor of the Department. Since September 2020, I have also been working as a professor at the Department of System Design of the Ivan Franko National University of Lviv.

Projects

He participated in the development of the following state budget topics:

1) “Construction of mathematical models and development of methods for studying boundary value problems for differential equations and random evolutions” (state registration number 0100U001411);

2) “Development of the theory of classical and nonclassical problems for differential equations and methods for studying mathematical models” (state registration number 0103U001908);

3) “Development of methods for studying the qualitative characteristics of mathematical models described by partial differential equations” (state registration number 0106U001284);

4) “Investigation of the correctness of classical and non-classical problems for partial differential equations” (state registration number 0108U004134);

5) “Investigation of the correctness of direct and inverse problems and problems with free boundaries for differential operators” (state registration number 0111U001085);

6) “Investigation of nonlinear problems for differential operators” (state registration number 0114U004540);

7) “Development of methods for studying the correctness of direct and inverse problems for differential operators” (state registration number 0117U001228).

Schedule

Page with teachers schedule not found!