Roman Kovtun

Position: 1st Category Engineer, Radioelectronic and Computer Systems Department

Biography

Народився 15.05. 1942р в смт Обертин  Івано-Франківської обл.  Радіофізик, закінчив фізичний факультет Львівського університету (1970).  З  1970 по 1991рр. інженер, науковий співробітник кафедри фізики напівпровіднків, СКТБ “Магнон”,  Інституту  прикладної фізики.   В 1991-1998рр. заст. голови профкому ЛНУ ім. Івана Франка, в 1998-2010рр.  ст. викл.  кафедри безпеки життєдіяльності. з 2016 р. лаборант кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем. Наук. інтереси: розробка технології ВЧ-напилення тонких плівок багатокомпонентних окисних сполук, ніобату барію і стронцію, твердих розчинів н/п сполук групи А2В6, дослідження складу, структури, електрофізичних та оптичних властивостей одержаних плівок. Автор та співавтор 118 наукових публікацій, 4 АС на винаходи.