Processing of sound information by means of artificial intelligence (126 Іnformation systems and technologies)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
84Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
832Senior Researcher Krupych  O. M.

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
832Senior Researcher Krupych  O. M.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання предмету

Даний курс має на меті ознайомити студентів з теоретичними основами опрацювання звукової інформації засобами штучного інтелекту та надати їм необхідні практичні навички, включно з програмною реалізацією базових алгоритмів. У курсі даються уявлення про історію розвитку та сучасний стан предмету. Розглядаються основні поняття про звук і його фізичні параметри та особливості суб’єктивного сприйняття звукових сигналів людиною. Студенти ознайомляться з основними характеристиками цифрового звуку (дескрипторами), які застосовуються як вхідні дані для подальшого аналізу засобами штучного інтелекту, та з алгоритмами отримання дескрипторів із початкового сигналу. Розглядаються системи аналізу звукової інформації на основі штучних нейронних мереж, які застосовуються для розпізнавання та класифікації голосових та музичних сигналів.

Завдання викладання предмету

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен

знати:

 • основні фізичні параметри звуку та особливості сприйняття звуку людиною;
 • основи цифрового представлення звукових сигналів;
 • методи аналізу цифрового звуку з метою отримання характеристичних ознак сигналу;
 • методи розрахунку спектральних, часових, амплітудних та комбінованих параметрів звукових сигналів різної природи;
 • методи штучного інтелекту, які використовуються для опрацювання звукової інформації;
 • основи побудови штучних нейронних мереж для обробки параметрів звукових сигналів та розпізнавання голосової та музичної інформації;

вміти:

 • аналізувати особливості звукових сигналів від різних джерел;
 • реєструвати звукові сигнали, здійснювати їхню дискретизацію і квантування;
 • здійснювати попередню обробку сигналів, зокрема для підвищення їхньої якості та пониження шумів;
 • аналізувати звукові сигнали і видобувати з них характеристичні параметри, необхідні для подальшої ефективного опрацювання методами штучного інтелекту;
 • створювати програмні засоби для розрахунку спектральних, часових, амплітудних та комбінованих параметрів звукових сигналів;
 • реалізовувати алгоритми обробки отриманих дескрипторів звукових сигналів за допомогою штучних нейронних мереж різного типу;
 • здійснювати розпізнавання голосових команд, ідентифікацію джерел звуку.

 

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Цифрова обробка інформації», «Цифрова обробка сигналів», «Математична статистика і теорія ймовірності».