Halyna Duciak

Position: 1st Category Engineer, Educational Optoelectronics and Applied Optics Laboratory

Phone (office): (032) 239-47-89

Publications

понад 20 публікацій

Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах // Фізичний збірник НТШ. 2001. – С. 382 – 387.

Biography

Дата народження: 14.02.1955 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Спеціальність: фізика

Кваліфікація: викладач фізики

Рік закінчення: 1977

Teaching materials

Перелік курсів:

  • Радіоекологія;
  • Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
  • Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
  • Методи  радіологічного  контролю;
  • Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
  • Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
  • Радіаційна  безпека.