Проекти та теми

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів державного бюджету

СН-59Ф Одержання та дослідження наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями. Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Галій Павло Васильович,  д-р фіз.-мат. наук, професор.

СЕ-42Нр Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій. Прикладні дослідження Науковий керівник:  Шпотюк Ярослав Олегович, канд. фіз.-мат. наук, ст. н.с.

СЕ- 65 Нр Модифікація сенсорних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів.  Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Лис Роман Мирославович, канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Со-66Нр Мікро- та нанорозмірні сегнетоелектричні кристали для поліфункціональної електроніки. Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Куньо Іван Михайлович, канд. фіз.-мат. нау.

Фізичні процеси у матеріалах сенсорики на основі оксидів та халькогенідів, активованих рідкісно-земельними елементами. Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Павлик Богдан Васильович. Д-р фіз.-мат. наук, професор.

Науково-дослідні роботи, що виконують в межах робочого часу викладачі

  1. Проектування інтелектуальних мікрокомп’ютерних систем. Монастирський Любомир Степанович, доктор фіз-мат наук, професор.
  2. Масштабні ефекти в складних системах і комп’ютерній лінгвістиці. Кушнір Олег Степанович, доктор фіз.-мат наук, професор.
  3. Динамічні режими наноперіодичної надструктури у фероїках. Свелеба Сергій Андрійович, доктор фіз-мат наук, професор.
  4. Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання матеріалів та пристроїв наноелектроніки. Болеста Іван Михайлович, доктор фіз-мат наук, професор.
  5. Розробка методів та програм моделювання складних динамічних систем. Благітко Богдан Ярославович, кандидат фіз-мат. наук, доцент.
  6. Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень. Шувар Роман Ярославович,  кандидат фіз-мат. наук, доцент.