Проекти та теми

Гранти

СН-67 Отримання та дослідження халькогенідних матеріалів придатних для розробки магнітоелектронних пристроїв спінтроніки. Фундаментально-прикладна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Галій Павло Васильович, д-р фіз.-мат. наук, професор.

Замовник: Наглядова Рада університету Небраска-Лінкольн (UNL) (США) 2018-2020 рр.

Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів державного бюджету

СЕ-76Ф Фізичні процеси у матеріалах сенсорики на основі оксидів та халькогенідів, активованих рідкісно-земельними елементами. Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Павлик Богдан Васильович, д-р фіз.-мат. наук, професор.

СЕ-65Нр Модифікація сенсорних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів.  Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Лис Роман Мирославович, канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Со-66Нр Мікро- та нанорозмірні сегнетоелектричні кристали для поліфункціональної електроніки. Фундаментальна науково-дослідна робота. Науковий керівник: Куньо Іван Михайлович, канд. фіз.-мат. наук.

СБ-89П Розробка оптоелектронного методу аналізу нанорозмірних об’єктів у біологічних рідинах та лікарських препаратах. Прикладне дослідження. Науковий керівник: Бордун Олег Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, професор.

Науково-дослідні роботи, що виконують в межах робочого часу викладачі

  1. Розпізнавання образів і біометричний захист інформації засобами машинного навчання. Монастирський Любомир Степанович, доктор фіз-мат наук, професор.
  2. Статистична лінгвістика і визначення ключових слів для пошуку інформації. Кушнір Олег Степанович, доктор фіз.-мат наук, професор.
  3. Розрахунок і моделювання складних динамічних надструктур. Свелеба Сергій Андрійович, доктор фіз-мат наук, професор.
  4. Розробка методів і програм для моделювання процесів і явищ наноплазмоніки. Болеста Іван Михайлович, доктор фіз-мат наук, професор.
  5. Фізико-математичне моделювання складних динамічних систем. Благітко Богдан Ярославович, кандидат технічних наук, доцент.
  6. Аналіз даних засобами машинного навчання. Шувар Роман Ярославович,  кандидат фіз-мат. наук, доцент.
  7. Використання частотних характеристик зображень для розпізнавання об’єктів. Науковий керівник: Фургала Юрій Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент
  8. Формування заданої структури нанометрових металевих конденсатів та електронні кінетичні явища в них. Науковий керівник: Стасюк Зиновій Васильович д-р. фіз.-мат. наук, професор.