Конкурс науковотехнічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з метою визначення переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено мережу стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів.

09.07.2024 | 19:02

Міністерством освіти і науки України з метою підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури було оголошено конкурсний відбір науковотехнічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з метою визначення переліку закладів вищої освіти, наукових установ, на базі яких буде створено мережу стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів (далі – Конкурс). Конкурс фінансуватиметься за кошти спеціального фонду державного бюджету, що отримані як зовнішній інструмент допомоги ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Усього буде обрано 6-х переможців за наступними критеріями:
• ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів;
• наявність об’єктів інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової установи;
• наявність досвіду співпраці із суб’єктами підприємництва;
• потенціал розвитку екосистеми стартапів закладу вищої освіти, наукової установи з урахуванням пріоритетних державних потреб.

Мережа стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів допоможе у запуску, масштабуванні та розвитку стартапів, спрямованих на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їх розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнесзв’язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки.

Подання документів здійснюється в Національній електронній науково-інформаційній системі (https://nauka.gov.ua/information/ks2024/) в електронному вигляді з 01 липня 2024 року. Кінцевий термін подання заявок — до 12.00 31 липня 2024 року.