Zinovii Liubun

Position: Associate Professor, Radiophysics and Computer Technologies Department

Scientific degree: Candidate of Technical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239 44 52

Research interests

Адаптивні системи опрацювання сигналів і зображень на основі нейромереж.

Автор понад 50 наук. праць.

Publications

  1. Русин Б.П., Любунь З.М., Луцик О.А. “Особливість навчання мережі Кохонена на основі методу нейроядерної ентропії при стиску зображень”,“Радіоелектроніка та інформатика”, №1,2007, с. 69-72.
  2. Фаренюк А., Любунь З., Фаренюк О. Дослідження розпізнавання рукописних зображень за допомогою повнозв’язних і неповнозв’язних нейромереж та генетичних алгоритмів.
  3. /Теоретична електротехніка. – 2010. – Вип. 61. – Ст. 113 – 119.
  4. Фаренюк А., Любунь З. Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 176-181.
  5. Любунь З., Фаренюк А. Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня / А. Фаренюк, З. Любунь // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. –С. 88–95.
  6. Дзендзелюк О, Любунь З., Рабик.В.Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж /О. Дзендзелюк, З. Любунь, В. Рабик // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 5. – С. 102–113.

Teaching materials

  1. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32 с.
  2. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. Любунь З.М. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2007, 142 с.
  3. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!