Orest Dzendzelyuk

Position: Laboratory Chief Manager, Laboratory of Dosimetry and Radioecological Monitoring, Associate Dean, факультету електроніки та комп'ютерних технологій

Phone (office): (032) 239-47-89

Research interests

Радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Publications

1. Влох О.Г., Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Визначення ступеня забрудненостi Cs-137 територiї населених пунктiв Львiвської областi // Экотехнологии и ресурсосберение. – Киев. 1994. – N4. – С. 28-35.

2. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Охріменко С.В. Забруднення Cs-137 деяких представникiв флори Захiдного регiону України // Экотехнологии и ресурсосберение.2000, №2. – С. 60–64.

3. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах // Фізичний збірник НТШ. 2001, т.;. – С. 382 – 387.

4. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000 // Acta Agrophysika. 2002 67. –P. 105 – 114

5. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine // Acta Agrophysika. 2002 67. – P. 92 – 103.

6. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., FurgalaYu. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 // Journal of Environmental Radioactivity. 2004. v. 72. № 1-2 .– Р. 25–33.

7. Hrabovskyy V.A., Dzendzelyuk O.S. and Kushnir O.S. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645

H-індекс: 2.

Biography

Дата народження: 27.09.1959 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1981

Teaching materials

Перелік курсів:

  • Радіоекологія;
  • Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
  • Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
  • Методи  радіологічного  контролю;
  • Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
  • Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
  • Радіаційна  безпека.

Навчально-методична робота:

  1. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С. Методичні вказівки    до    виконання    лабораторних    робіт    зі спецкурсу “Властивості    атомних    ядер” для студентів фізичного факультету. Львів, ЛДУ, 1995. – 28    с.
  2. Практикум з ядерної фізики / В. А. Грабовський,    О. С. Дзендзелюк, В. Б. Капустяник, О. С. Кушнір,    Ю. М. Фургала. Львів: Ред.-видав. відділ Львів.    ун-ту, 1998. 71 с.
  3. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Кушнір О. С. Практикум з ядерної фізики:Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с

Організаційна робота:
Член вченої ради факультету електроніки