Свелеба Сергій Андрійович

Посада: професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Електронна пошта: serhiy.sveleba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

  • Складні системи
  • Багатовимірні бази даних та нейромережі

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Опублікував понад 65 статей у журналах зі списку ISI. 1 АС. H-індекс: 9.

1. Влияние количества волн плотности дефектов на динамику солитонной системы в кристаллах [N(CH3)4]2CuCl4 и [N(CH3)4]2Zn0,98Ni0,02Cl4 / С.А. Свелеба, И.В. Карпа, И.М. Куньо, О.В. Семотюк, И.Н. Катеринчук, О.И. Блашко // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 5. – С.864

2. Температурная зависимость кристаллооптических характеристик кристаллов [N(CH3)4]2ZnCl4 : Ni2+ со скоррелированным движением тетраэдрических групп / С.А. Свелеба, И.Н. Катеринчук, О.В. Семотюк, И.М. Куньо, И.В. Карпа, Е.И. Фицыч, Ю.И. Панкивский // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 2. – С.280 – 285.

3. Часові зміни приросту двозаломлення в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 / С. Свелеба, І. Катеринчук, I. Карпа, І. Куньо О. Семотюк, Ю. Панківський // Фізика і хімія твердого тіла. 2010 – Т. 11, № 1. – С.160 – 165.

4. Поведение теплопроводности кристалла [N(CH3)4]2ZnCl4 в хаотической фазе / С.А. Свелеба, И.В. Карпа, И.М. Куньо, О.В. Семотюк, И.Н. Катеринчук, Е.И. Фицыч, Ю.И. Панкивский // Кристаллография. – 2010 – Т. 55, № 4. – С.696 – 701.

5. Коэффициент пропускание света кристаллов [N(CH3)4]2MеCl4 (Me = Zn, Cu) в несоразмерной фазе / С. А. Свелеба, И. В. Карпа, И. Н. Катеринчук, О. В. Семотюк, Р. М. Шимкив, И. М. Куньо, Е. И. Фицыч // Журнал прикладной спектроскопии. – 2011. – Т. 78, № 2.

6. Электронные спектры и фазовые переходы тонкослойных микрокристаллов [N(CH3)4]2CuСl4 / Р. М. Шимкив , С. А. Свелеба, И. В. Карпа, И. Н. Катеринчук, И. М. Куньо, О. И. Фицыч // Журнал прикладной спектроскопии. – 2011. – Т. 78, № 6. – С. 885-891.

7. Фізичні властивості кристалів [N(CH3)4]2Zn1-хCuxСl4 (x = 0.5, 0.42, 0.25), [N(CH3)4]2CuСl4, [N(CH3)4]2MnСl4 з наноперіодичністю / С. Свелеба, І. Карпа, І. Катеринчук, Р. Шимків, І. Куньо, О. Фіцич // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 60-72.

8. Динаміка колективного руху солітонної ґратки в неспівмірній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnCl / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, О. Семотюк, Ю. Панківський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 307-313.

9. Электронные спектры микрокристалов [N(CH3)4]2CoСl4 в тонких пленках / И. В. Карпа, С. А. Свелеба, И. Н. Катеринчук, И. М. Куньо, Е. И. Фицыч, Р. М. Шимкив, Ю. М. Фургала // Журнал прикладной спектроскопии. – 2012. – Т. 79, № 6. – С. 895-901.

10. Размерные эффекты в кристаллах [N(CH3)4]2Zn0.58Cu0.42Сl4 / . С. А. Свелеба, И. В. Карпа, И. Н. Катеринчук, Ю. М. Фургала, О. В. Семотюк, И. М. Куньо, Е. И. Фицыч, Ю. И. Панкивский// Кристаллография. – 2013. – Т. 58, № 1. – С.

11. Влияние толщины кристалла [N(CH3)4]2Zn0.75Mn0.25Cl4 на температуру фазовых переходов / С.А.Свелеба, И.В.Карпа, И.Н.Катеринчук, И.М.Куньо, Е.И.Фицыч / Кристаллография. – 2014. – Т.59, № 2. – С.266-275.

12. Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з неспівмірною надструктурою / І.Карпа, С.Свелеба, І.Катеринчук, Я.Шмигельський, І.Куньо, О.Фіцич./ Електроніка та інформаційні технології. – 2014. – Випуск 4. – С. 103–110.

Методичні матеріали

Лекційні курси і лабораторні занять зі спеціальних курсів:

„Інтелектуальні сенсори”,„Оптичні методи запису та обробки інформації” для напряму „Компютерні науки”

„Радіаційна екологія” для напряму „Прикладна фізика”.

Розроблено лекції та лабораторні роботи з спеціального курсу „Оптичні методи запису та обробки інформації” для напряму „Комп’ютерні науки”.

Монографія.
1. Свелеба С.А. Просторово-модульовані стани в  діелектричних кристалах з неспівмірною фазою/С.А. Свелеба – 2006 -386 с. ЗАВАНТАЖИТИ

Посібник
1. Свелеба С.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни оптичні методи запису та обробки інформації / С.А.Свелеба, Ю.М.Корчак, Ю.М.Фургала. – 2015 – 78 с. ЗАВАНТАЖИТИ

Розклад