Стасюк Зиновій Васильович

Посада: професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-84

Електронна пошта: zynoviy.stasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідженняпроцесів формування плівок нанометрової товщини та вивчення їхніх електронних властивостей з метою розробки методик приготування електропровідних шарів із заданою структурою та передбачуваними кінетичними коефіцієнтами придатних для використання в якості елементів сучасної наноелектроніки.

–Електронно-адсорбційні явища та пошук нових емісійно-ефективних матеріалів.

– Мас-спектрометрія та її практичне використання.

Навчальні дисципліни

Публікації

Біографія

Стасюк Зиновій Васильович,народився 15 квітня 1941року в с.Красне Рожнятівського району Івано-Франківської області. В 1957 році закінчив середню школу № 1 м.Калуші став студентом фізичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. В подальшому вся моя освіта і робота пов’язані з цим університетом. 1957-1962 – студент фізичного факультету ;
1.09. 1962-1970- асистент кафедри загальної фізики ;
1970 -1971 –старший викладач кафедри загальної фізики ;
1971-1995-доцент кафедри загальної фізики ;
1995-1996 -професор кафедри загальної фізики ;
1996- 2003 – завідувач кафедри загальної фізики фізичного факультету. Після поділу фізичного факультету на два факультети став засновником кафедри фізичної та біомедичної електроніки новоствореного факультету (тепер це факультет електроніки і комп’ютерних технологій).
2003-2017- завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки ;
2017 по даний час-професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки. Кандидат фізико – математичних наук,1970 рік.( Дисертація – Електронні явища в тонких плівках молібдену і титану ; Спеціальність-фізика твердого тіла. Спеціалізована вчена рада Львівського університету імені Івана Франка ).
Доктор фізико-математичних наук,1994 рік.(Дисертація – Електронні явища в тонких плівках d – перехідних металів ; Спеціальність – 01.01.04 – фізична електроніка. Спеціалізована вчена рада Інституту фізики НАН України ).
Доцент ( Атестат доцента -1973 рік ).
Професор ( Атестат професора – 1996 рік ).
Науковий керівник захищених 15 кандидатських дисертаційних робіт та науковий консультант 2 докторських дисертаційних робіт (проф. Бордун О.М. та доц. Бігун Р.І.). Профіль дисертацій – фізико-математичні науки.
Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка ( 2009 рік – Рішення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка).
Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України від 18 травня 2017 року № 135.

Методичні матеріали

  • Стасюк З.В., Козак М.М., Пенюх Б.Р., Павлик Б.В., Пастирський Я.А., Бігун Р.І. Фізична електроніка. Лабораторний практикум. Частина 1. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. 114 с.
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніка. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 261 с.
  • О.М. Бордун., Р.І. Бігун., Я.А.Пастирський., І.Й. Кухарський. Eкспериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2011.  215 с.
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, М.М. Козак., Я.А. Пастирський., Б.Р. Пенюх. Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. За заг. ред. проф. З.В. Стасюка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 427 с.
  • З.В. Стасюк та інші. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Бакалавр. 0701 Фізика. Київ (2003) с. 105
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, М.М. Козак., Я.А. Пастирський., Б.Р. Пенюх. Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене. За заг. ред. проф. З.В. Стасюка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 480 с.

Розклад