Стасюк Зиновій Васильович

Посада: професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-84

Електронна пошта: zynoviy.stasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

1. Дослідження фізичних явищ на поверхні твердих тіл з метою створення поверхонь із заданими властивостями.

2. Вивчення явищ перенесення у зразках нанометрової товщини.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Р.І. Бігун., З.В. Стасюк. Перенесення заряду в ультратонких плівках золота. // Металофізика та новітні технології.– 2008.– т.30, №6.– С. 795-800.

2. R.I. Bigun, Yu.A.Kunitsky, Z.V. Stasyuk. A Charge Transport in Ultrathin Electrically Continuous Metal Films // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2010.– Т.8, №1.– с. 129-142.

3. А.П. Шпак., Р.І. Бігун., З.В. Стасюк., Ю.А. Куницький. Структура та електропровідності ультратонких плівок міді, золота та срібла. Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології.– 2010.– Т. 8, № 2.– С. 1001-1050.

Методичні матеріали

 

1. А.В. Бородчук, А.Я Пастирський, З.В Стасюк. Механіка. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.- 258 с.

2. З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніки. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 261 с.

Розклад