Шикоряк Йосип Андрійович

Посада: завідувач Лабораторії (5) Сенсорної електроніки

Телефон (робочий): (032) 239-43-71

Наукові інтереси

Вплив зовнішніх чинників на електрофізичні характеристики кремнію р-типу  провідності

Публікації

1. Lys R.M. Change in surface conductivity of elastically deformed p-Si crystals irradiated by X-rays / R.M. Lys, B.V. Pavlyk, R.I. Didyk, J.A. Shykorjak // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12: 440 P. 1 – 7. (DOI: 10.1186/s11671-017-2210-x).

2. Павлик Б. Вплив високотемпературного відпалу і пружної деформації на дислокаційну електролюмінесценцію кремнію р-типу / Б. Павлик, М. Кушлик, Д. Слободзян, Р. Лис, Й. Шикоряк, Р. Дідик, І. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017 – Вип.8 – С. 135 – 142.

Біографія

Народився 20 червня 1950 року у селі Ільник Турківського району Львівської області. У 1972 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

З липня 1972 р. по серпень 1974 р. проходив службу у збройних силах СРСР.

З 1974 р. по 1996 р. працював в ДНДІ «СИСТЕМА» (м. Львів) на посадах: інженер, старший інженер, провідний інженер, начальник науково-дослідного сектору.

З 1999 р. по 2007 р. працював у НДІ радіотехнічних вимірювань на посадах: провідний інженер, начальник контрольно-випробувальної станції, начальник ВТК.

З 2007 р. працюю на кафедрі сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка на посаді наукового співробітника, з 2017 р. – завідувач навчальної лабораторії.

Співавтор 33 статей, 14 Патентів України (корисна модель).

Проекти

Участь в проекті МОН України СЕ-76 Ф «Фізичні процеси у матеріалах сенсорики на основі оксидів та халькогенідів, активованих рідкісно-земельними елементами»  (ДР № 0118U003612). 2018 -2020 рр.