Сас Наталія Богданівна

Посада: , доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.sas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

високотемпературна повзучість.

Авторка 45 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 19 у фахових журналах

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Andreikiv O. E., Sas N.B. Fracture mechanics of metallic plates under the conditions of high-temperature creep // Мaterials science – New York, 2006 – Vol.42. − №2. – P. 210-219. http://10.1007/s11003-006-0073-x
  2. Andreikiv E., Sas N.B. Strength of thin-walled structural elements with cracks under the conditions of creep. // Мaterials science – New York, 2007 – Vol.43. − №2. – P. 174-182. http://10.1007/s11003-007-0020-5
  3. Andreikiv E., Sas N.B. Subcritical growth of a plane crack in a three-dimensional body under the conditions of high-temperature creep. // Мaterials science – New York, 2008 – Vol.44. − №2. – P. 163-174. http://10.1007/s11003-008-9064-4
  4. Andreykiv O.Ye., Sas N.B. Evaluation of the period of subcritical growth of a high-temperature creep crack in the wheel of a steam turbine // Мaterials science – New York, 2010.− Vol.46. − № 3. – P. 297-306. http://10.1007/s11003-010-9290-4
  5. Andreykiv O.Ye., Sas N.B. Determination of subcritical growth period of  high temperature creep crack in steam pipeline pipe // Мaterials science – New York, 2014 – Vol.49. − №5. – P. 624-630. http://10.1007/s11003-014-9655-1
  6. Andreikiv, O.E.,  Dolins’ka, I.Y.,  Lysyk, A.R., Sas N.B. Computational model of the propagation of stress-corrosion cracks at high temperatures // Мaterials science – New York, 2017.− Vol.52. − №5. – P.714-721. http://10.1007/s11003-017-0014-x
  7. Volodymyr Kyryliv, Yaroslav Kyryliv, Nataliya Sas Formation of surface ultrafine grain structure and their physical and mechanical characteristics using vibration-centrifugal hardening // Advances in Materials Science and Engineering − vol. 2018. − Article ID 3152170 http://10.1155/2018/3152170
  8. V. Khyl’, D. V. Rudavs’kyi, Yu. І. Kanyuk , Sas N.B. Determination of the period of subcritical growth of internal cracks in the rail head under operating load // Мaterials science – New York, 2018.− Vol.53. − №6. – P. 832-841. http://10.1007/s11003-018-0143-x
  9. Andreikiv О.Y.,Dolins’ka, І.Y., Lysyk, А.R.,Sas, N.B. Mathematical Modeling of Fracture Processes in Plates with Systems of Cracks Under the Action of Long-Term Loads, High Temperatures, and Corrosive Media // Journal of Mathematical Sciences (United States) Vol.236, Issue 2, pp 212–223.
  10. Kyryliv, Y.,Kyryliv, V.,Sas, N. Influence of surface ultrafine grain structure on cavitation erosion damage resistance // Springer Proceedings in Physics – 2019.− Vol.221. http://10.1007/978-3-030-17759-1_7

 

Біографія

Дата народження: 2 травня 1982 року

Освіта: вища (1999– 2004, Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, спеціальність “математика” )

навчання в аспірантурі: 2004-2007 року, спеціальність 01.02.04 – “механіка деформівного твердого тіла” ( аспірантка кафедри механіки ЛНУ ім. І. Франка)

Дисертація на здобуття наукового ступення канд. фіз.-мат. н.: “Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій ” (01.02.04, 2008, Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача)

Працевлаштування: 
2007 — 2016  асистент кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

з серпня 2016 року – до тепер доцент кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,

2017 — 2019 викладач циклу фундаментальних дисциплін Природничого коледжу ЛНУ ім. І. Франка
з 2020 працює на кафедрі радіофізики та комп’ютерних технологій

Розклад