Пастирський Ярослав Арсентійович

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Електронна пошта: yaroslav.pastyrskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фізика поверхні, фізика і технологія тонких плівок

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Структура та електропровідність тонких плівок металів / М.М. Козак, Р.І. Бігун, Б.Р. Пенюх, Я.А.Пастирський, О.Є.Краченко // Фізика та хімія поверхні.– 2011.– том.12, №3.– с.602-605.

2.Бігун Р.І. Вплив сурфактантних підшарів Sb та Ge на структуру плівок Cu і Au / Р.І. Бігун, З.В. Стасюк, А.В. Бородчук, Я.А. Пастирський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2009.– Т.7, №1.– С.1001-1005.

3.Іванків Л.І. Про модель механізму хемосорбції / Іванків Л.І., Козак М.М., Пастирський Я.А. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем, 12 міжнародна конференція.– 2009.– с. 54.

Розклад