Назаркевич Марія Андріївна

Посада: , професор кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: mariia.nazarkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: publons.com

Наукові інтереси

 • Захист інформації,
 • біометричні технології захисту,
 • технології машинного навчання,
 • технології друкарства

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Hrytsyk V, Medykovskyy M, Nazarkevych M. Estimation of Symmetry in the Recognition System with Adaptive Application of Filters. Symmetry. 2022; 14(5):903. https://doi.org/10.3390/sym14050903
 2. Mariia Nazarkevych, AndriiMarchuk, Yaroslav Voznyi Development of biometric identification methods based on new filtration methods ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” № 14 (2020) P. 55–64. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.14.5
 3. Volodymyr Hrytsyk , Mariia Nazarkevych ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID’19 НА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” с. Режим доступу
  Електронне фахове наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка;,  Том 1 № 13 (2021), 102-112. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.13.102112
 4. Nazarkevych, M., Voznyi, Y., Hrytsyk, V., Klyujnyk, I., Havrysh, B., & Lotoshynska, N. (2021, May). Identification of Biometric Images by Machine Learning. In 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT)(pp. 95-98). Режим доступу
 5. Nazarkevych, M., Levush, P., & Pankovych, B. (2021, May). Improving the Efficiency of Information Collection Based on the Development of a Chatbot with a Parser. In 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT)(pp. 125-129). Режим доступу

Біографія

Дата народження :          10 серпня 1973

Освіта: вища (1990 – 1995, Українська академія друкарства, факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціальність “Інженер з автоматизації” )

 • Навчання в аспірантурі: 1995 – 2000, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. (аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства).
 • Дисертація на здобуття наукового ступення к.т. н.: «Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин» (005.02; 2000, НУЛП)
 • Дисертація на здобуття наукового ступення доктора техн. наук: «Методи та засоби підвищення рівня захищеності друкованих документів на основі Ateb-функцій» (21.05.01 Нац. авіац. ун-т. — К., 2013 )
 • Працевлаштування:  2003 – 2005  н.р.  Асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету “Львівська політехніка”; 2005 – 2011  н.р.  доцент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету “Львівська політехніка”.  З 2011 – 2015 – доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету “Львівська політехніка”. 2015 – дотепер професор кафедри інформаційних технологій видавничої справиНаціональний університет «Львівська політехніка», 2018 – дотепер професор кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

 1. Експериментальна мобільна робототехнічна платформа з інтелектуальною системою управлінням та захистом передачі даних», НУЛП 2022-2023 роки.

Методичні матеріали

 1. Hrytsyk V.; Nazarkevych M. Real-Time Sensing, Reasoning and Adaptation for Computer Vision Systems (Book Chapter)/Lecture Notes on Data Engineering and Communications TechnologiesVolume 77, Pages 573 – 585 2022 10.1007/978-3-030-82014-5_39
 2. Назаркевич М. А., Лотошинська Н.Д. Типографіка та редагування/Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022.
 3. Назаркевич М. А., Міюшкович Ю. Г. Технічне редагування. Основи роботи в LaTeX /Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 216 с.

Розклад