Мостова Мар'яна Романівна

Посада: , асистент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: Mariana.Mostova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

  • часові ряди
  • цілі функції нульового порядку

Авторка понад 6 наукових праць, h-індекс 1 (scopus); scholar.google – 3

Навчальні дисципліни

Публікації

 

  1. Mostova M. R. Binomial asymptotics for the logarithmic derivative of zero-order entire functions with zeros along curves of regular rotation / M. V. Zabolotskyi, Yu. V. Basiuk, M. R. Mostova // Mat. Stud. – 2019. – V. 52, № 2. – P. 156–165. http://10.30970/ms.52.2.156-165
  2. Мостова М. Р. Достатні умови існування кутової v-щільності нулів цілих функцій в термінах характеристик їх логарифмічної похідної / М. В. Заболоцький, М. Р. Мостова // Буковинський математичний журнал. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Т. 5, № 3-4. – С. 82-84. http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/260
  3. M. V. Zabolots’kyj, M. R. Mostova. Sufficient Conditions for the Existence of the υ -Density of Zeros for an Entire Function of Order Zero. – 2016 – Ukr. Math. J. V. 68, № 4, P. 570-582 http://10.1007/s11253-016-1242-1
  4. Mostova M. R. Convergence in -metric of logarithmic derivative and angular -density for zeros of entire function of slowly growth / M. R. Mostova, M. V. Zabolotskyj // Carpathian Math. Publ. – 2015. – V. 7, № 2. – P. 209–214. doi: 10.15330/cmp.7.2.209-214.
  5. Мостова М. Зв’язок між асимптотикою логарифмічної похідної і кутовою щільністю нулів цілих функцій повільного зростання / М. Р. Мостова // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. — 2015. — Вип.80. — С. 112–116. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/article/view/3310
  6. Мостова М. Р. Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку / М. В. Заболоцький, М. Р. Мостова // Укр. мат. журн. – 2014. – Т. 66, № 4. – С. 473–481. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166001
  7. Мостова М. Р. Асимптотичне поводження логарифмічної похідної цілих функцій нульового порядку / М. В. Заболоцький, М. Р. Мостова // Карпатські матем. публ. — 2014. — Т.6, №2. — С. 237–241. https://doi.org/10.15330/cmp.6.2.237-241

 

 

 

Біографія

Дата народження: 23.02.1991 р.

Освіта: вища (2008–2013, Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет)

Навчання в аспірантурі: 2013–2016, спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз  (аспірантка кафедри математичного моделювання Львівського національного університету імені Івана Франка)
тема дисертації: Логарифмічна похідна близьких до поліномів цілих функцій
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2017

Розклад