Монастирський Любомир Степанович

Посада: завідувач кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: lyubomyr.monastyrskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Кінетичні явища і електронні процеси в просторово неднорідних та низькорозмірних напівпровідникових структурах, комп’ютерне моделювання в радіоелектронному матеріалознавстві, проектування систем “інтелектуальних об’єктів”.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Monastyrskii L.S. Diffusion of Charged Impuruties in the Graded-Gap HgTe/CdTe Superlatties / L.S. Monastyrskii // Thin solid films. – 1996. – V. 275. – P. 228-230.

2. Monastyrskii L.S. Composition and properties of thin films on porous silicon surface / L.S. Monastyrskii, T.I. Lesiv, I.B. Olenych // Thin solid films.- 1999. – V.343-344. – P.335-337.

3. Monastyrskii L. Numerical modeling of the pulse heat-transfer and impurities diffusion under mechanical stresses in semiconductor crystals / L. Monastyrskii, I. Olenych, P. Parandiy // Journal of Crystal Growth. -2001.-V.230.- P.314-317.

4. Monastyrskii L.S. Calculation of photosensitivity of porous silicon with the cylindrical geometry of pores / L.S. Monastyrskii, B.S. Sokolovskii, V.S. Vasylyshyn // Optical Memory & Neural Networks.–2009.–V.18,№1.–P.55-59.

5. Monastyrskii L. S., Boyko Y. V., Sokolovskii B. S.,, Potashnyk V. Y. Electronic Structure of Silicon Nanowires Matrix from Ab Initio Calculations. // Nanoscale Res. Lett.. 2016 Dec;11(1):25.

Біографія

МОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степанович (09.04. 1952, с. Яблунів, Коломийського району Івано-Франк. обл.) – радіофізик, канд. фіз.-мат. наук (Епітаксіальні варизонні структури на основі потрійних твердих розчинів халькогенідів ртуті, кадмію і цинку, 1986), доц. (1990), д-р фіз.-мат. наук (Кінетичні явища і електронні процеси в просторово неоднорідних та низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею, 2011), проф.(2012).Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1973). У 1973-96 інженер, ст. інженер, мол., ст. наук. співроб., доц. НДЧ, з 1997-2012 доц. каф. радіоелектронного матеріалознавства, 1999-2002 заст. декана з наук. та виховної роботи фіз. ф-ту Львів. ун-ту, з 2012 проф каф. радіоелектронного матеріалознавства ф-ту електрон. Львів. ун-ту, з 2013 зав. каф. радіоелектронних і комп’ютерних систем ф-ту електрон. Львів. ун-ту. Наук. інтереси: компютерні науки,“розумні рішення”, “розумний будинок”, “захист інформації”. Бл. 400 праць, 4 патенти. Член ред. “Вісника НУ “Львів. політехніка”. Сер. “комп’ют. науки”. Наук. кер. держбюдж. тем (з 1996). Наук. кер. 4-х аспірант., консультант докт. дисертацій.

Розклад