Мочульський Юрій Степанович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-52

Електронна пошта: Yuriy.Mochulskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • математичне моделювання нелінійних об’єктів і систем
 • цифрові сигнали і системи
 • комп’ютерне моделювання електронних кіл
 • мікропроцесори

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Благітко Б. Аварійне приземлення квадрокоптера в безпілотному польоті / Б. Благітко, Ю.  Мочульський // Електроніка та інформаційні технології. – 2017 – Вип. 8. –С. 137-142.
 2. B. Blahitko Influence Of Slope Surface On Takeoff And Landing in Unmanned Quadrocopter Flight/ B. Blahitko, Yu. Mochulsky // Електроніка та інформаційні технології. – 2016 – Вип. 6. –С. 137-142.
 3. Мочульський Ю. Моделювання композитних матеріалів ланцюжковою електричною схемою / Мочульський Ю. // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – С.84-92.
 4. Мочульський Ю. Дослідження сигналів за допомогою вейвлет перетворень/ Мочульський Ю., Ісько В. // Вісник Львівської політехніки. Серія Електроніка. 2004 р.
 5. Мочульський Ю. Фрактальна розмірність сигналу з шумами / Мочульський Ю. Збірник наукових праць “Теоретична електротехніка” 2007. Вип. 59. С. 39-47.
 6. Мочульський Ю. Взаємодія планарної CL-схеми з електромагнітною хвилею / Мочульський Ю. // Електроніка та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 2. – С.111-117.
 7. Мочульський Ю. Порівняння методу проектування цифрових фільтрів за імпульсною характеристикою з методом білінійного перетворення / Мочульський Ю. // Збірник наукових праць “Теоретична електротехніка”, випуск 55, 2000
 8. Мочульський Ю. Програмне забезпечення курсів ”Цифрова обробка сигналів” та “Цифрова обробка зображень” / Мочульський Ю. // Збірник наукових праць “Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів”, Львів, 1998.
 9. Мочульський Ю. Аварійне приземлення квадрокоптера в безпілотному польоті / Благітко Б., Мочульський Ю. // Електроніка та інформаційні технології. – 2017 – Вип. 8.  С. 18-25.
 10. Мочульський Ю. Моделювання процесу польоту квадрокоптера з врахуванням особливостей сенсорів / Благітко Б., Мочульський Ю. // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 5  С. 83-94
 11. Мочульський Ю. Моделювання процесу польоту безпілотного квадрокоптера з урахуванням часової затримки в керуванні / Благітко Б., Мочульський Ю. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 19. – С.21-29

Біографія

Народився 13.07.1942 у м. Львові. У 1959 році поступив на фізичний факультет Львівського університету. В 1962 році після закінчення трьох курсів у зв’язку з оголошенням додаткового набору на спеціальність “Напівпровідникові прилади” перевівся на четвертий курс факультету автоматики та напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту,який закінчив у 1964 році. З 1965 року по серпень 1966 року працював інженером в КБ “Термоприлад” (м. Львів). З 1966 року працював асистентом кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки, старшим викладачем (з 1975), доцентом (з 1976) Львів ського національного університету імені Івана Франка. В період з 1996 по 1998р.р. виконував обов’язки завідувача кафедри.

В 1975 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 1979 році наукове звання доцента.

 

Нагороди

Нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти України”

Методичні матеріали

 1. Мочульсьуий Ю. Цифрова обробка інформації: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с
 2. Мочульский Ю. MatLab для фізичних досліджень. навч. метод. посіб. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2004. – 121 с
 3. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.–32с.
 4. Мочульський Ю. Аналогова і цифрова обробка сигналів Навчально-методичний посібник. Львів ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 50 с.
 5. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2004. – 32 с
 6. Любунь З., Мочульський Ю. Основи радіоелектроніки Ч.1. Лабораторний практикум. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2004. – 32 с.
 7. Любунь З., Мочульський Ю. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально-методичні вказівки. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2000. – 38 с.

Розклад