Кушнір Олег Степанович

Посада: завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-88

Електронна пошта: oleh.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

  • Оптика та фізика твердого тіла
  • Комп’ютерна лінгвістика, складні системи та мережі

Навчальні дисципліни

Публікації

Опублікував понад 65 статей у журналах зі списку ISI. 1 АС. H-індекс: 9.

Член редколегії збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології” (заступник головного редактора) та журналу “Ukrainian Journal of Physical Optics” .

Організаційна робота:

  • член вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій;
  • член вченої ради по захисту дисертацій.

1. Kushnir O.S., Vlokh O.G. // J. Phys.: Condens. Matter. 1993 5 7017–7034.

2. Kushnir O.S. // J. Phys.: Condens. Matter. 1996 8 3921–3932.

3. Kushnir O.S. // J. Phys.: Condens. Matter. 1997 9 9259–9273.

4. Kushnir O.S., Burak Y.V., Bevz O.A., Polovinko I.I. // J. Phys.: Condens. Matter. 1999 11 8313–8327.

5. Kushnir O.S., Lokot L.O., Polovinko I.I. // J. Phys.: Condens. Matter. 2000 12 8321–8330.

Біографія

Дата народження: 01.02.1963 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1986

Наукові ступені:

кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації: Оптична анізотропія сегнетоелектричних кристалів з доменною та неспівмірно модульованою структурою
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1994

доктор фіз.-мат. наук
тема дисертації: Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2006

Методичні матеріали

1. Кушнір О., Корчак Ю., Луців-Шумський Л., Рихлюк С. Експериментальна  оптика: Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,  2009.– 465  с.

2. Луців-Шумський  Л.П.,  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  вивчення  курсу  “Теорія  і  розрахунок  оптичних  систем”  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1997.  43  с.

3. Гpабовський  В.А.,  Дзендзелюк  О.С.,  Капустяник  В.Б.,  Куш-нір  О.С.,  Фуpга-ла  Ю.М.  Пpактикум  з  ядеpної  фізики  //  Львів,  ЛДУ.  1998.  72  с.

4.  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  лаб.  робіт  зі  с/к  “Волоконно-оптичні  пристрої  в  медицині”  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1998  30  с.

Розклад