Кушнір Олег Степанович

Посада: завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-88

Електронна пошта: oleh.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

 

 • Оптика та фізика твердого тіла
 • Комп’ютерна лінгвістика, складні системи та мережі

Опублікував понад 65 статей у журналах зі списку ISI. 1 АС.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 1. АНАЛОГІЇ МІЖ ЗОБРАЖЕННЯМИ ТА ТЕКСТАМИ: ЯВИЩЕ “СПАЛАХІВ” У ТЕКСТАХ І ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ // І. Я. Довгань, О. С. Кушнір, Ю. М. Фургала, Г. І. Паночко // Електроніка та інформаційні технології. 2022. Випуск 17. С. 3–15 Режим доступу
 2. Electronic band structure of cubic solid-state CdTe1–xSex solutions / H. A. Ilchuk, B. Andriyevsky, O. S. Kushnir, A. I. Kashuba, I. V. Semkiv, R. Yu. Petrus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2021. – Vol. 22. – P. 101–109. Режим доступу
 3. Repetition characteristic for single texts / O. S. Kushnir, L. B. Ivanitskyi, A. I. Kashuba, M. R. Mostova, V. B. Mykhaylyk // Proc. 5th Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2021). Vol. I: Main Conference. Ed. by N. Sharonova et al. – Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. – CEUR Workshop Proc., Vol. 2870. – P. 629–641. Режим доступу
 4. Least-squares analysis of the dielectric permittivity for improper ferroelectric ammonium fluoroberyllate / B. I. Horon, O. S. Kushnir, V. Y. Stadnyk and A. I. Kashuba // Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Electron. and Inf. Technol. (ELIT), 2021. – P. 261–264. DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501126
 5. Large-scale studies of the repetition characteristic for different models of symbolic sequences / O. S. Kushnir, L. B. Ivanitskyi, A. I. Kashuba, M. R. Mostova, V. B. Mykhaylyk // Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Electron. and Inf. Technol. (ELIT), 2021, P. 61–66. DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501102 .
 6. Kushnir O. S., Dzera O. V., Kushnir L. O. Conciseness of Ukrainian, Russian and English: Application to Translation Studies // Proc. XI Int. Sci. & Pract. Conf. «Electron. and Inform. Technol.» (ELIT-2019). – Lviv, Ukraine. – P. 44–50. https://ieeexplore.ieee.org/document/8892290
 7. S. Kushnir, P. A. Shchepanskyi V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk. Relationships among optical and structural characteristics of ABSO4 crystals // Opt. Mater. – 2019. – Vol. 95. – P. 109221. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346719304306
 8. Kushnir O. S., Buryi V. O., Grydzhan S. V., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. Zipf’s and Heaps’ laws for the natural and some related random texts // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 9. – С. 94–105. http://elit.lnu.edu.ua/en/9/9.html
 9. Kushnir O. S., Kashuba A. I. and Yaremkiv V. V. Distinguishing between natural and random texts: a statistical measure linked to word clustering // Proc. 2nd Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Vol. II: Workshop (Lviv, Ukraine, 2018). – P. 112–113. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42556
 10. Ivanitskyi L. B., Kushnir O. S. DFA Method for the analysis of long-range correlations: application to statistical linguistics // Proc. 2nd Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Vol. II: Workshop (Lviv, Ukraine, 2018). – P. 110–111. http://ena.lp.edu.ua/xmlui/handle/ntb/42555?locale-attribute=uk
 11. Kushnir O. S., Yaremkiv V. V., Dovhan I. Y., Kashuba A. I. Influence of unique words on the performance of corpus-based keyword detection methods // Proc. Xth Sci. & Pract. Conf. “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018). – Lviv: Lviv University Publishing House, 2018. – P. A73–A80. Режим доступу
 12. Кушнір О. С., Стрипко Т. А., Таранець В. Г., Кушнір Л. О., Вельгош С. Р. Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 7. – С. 125–137. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=7&numart=14
 13. Довгань І. Я., Альфавіцький М. А., Іваніцький Л. Б., Кушнір О. С., Яремків В. В. Розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 44–48. Режим доступу
 14. Яремків В. В., Кушнір О. С., Іваніцький Л. Б. Довгосяжні кореляції символів і послідовностей символів у текстах: метод флуктуаційного аналізу // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 29–33. Режим доступу
 15. Іваніцький Л. Б., Кушнір О. С., Яремків В. В., Альфавіцький М. А. Метод DFA для аналізу довгосяжних кореляцій у часових послідовностях // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 59–62. Режим доступу
 16. Кушнір О. С., Залевський Ю. О., Альфавіцький М. А., Іваніцький Л. Б., Яремків В. В. Інформаційна ентропія залежностей статистичної лінгвістики для текстових баз // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 83–87. Режим доступу
 17. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Яремків В. В. Статистична лінгвістика комп’ютерних програм: лексичні флуктуації та «пульсації» // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 36–40. Режим доступу
 18. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В., Сокульський В. І. Статистика появи слів у природних і рандомних текстах // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». – – №872. – С. 162–178. http://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsi-vypusky/vypusk-872-2017/statystyka-poyavy-sliv-u-pryrodnyh-i-randomnyh-tekstah
 19. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Статистичні закономірності лінгвістики комп’ютерних програм // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 90–95. Режим доступу
 20. Кушнір О. С., Волоско А. В., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В. Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 6. – С. 155–164. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=6&numart=17
 21. Кушнір О. С., Рихлюк С. В., Кісь Я. П. Система населених пунктів України та її часова еволюція // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – – №843. – С. 238–250. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34718
 22. Кушнір О. С., Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українському, російському і англійському корпусах // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». – – №854. – С. 228–239. http://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsi-vypusky/vypusk-854-2016/statystychnyy-rozpodil-i-fluktuaciyi-dovzhyn-rechen-v-ukrayinskyh
 23. Kushnir O. S., Maksysko M. Ya., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. Rank dependences and lexical frequency spectra for the subgroups of different-length words in texts // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 5. – С. 167–174. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=5&numart=18
 24. Piasecki M., Lakshminarayana G., Fedorchuk A. O., Kushnir O. S., Franiv V. A., Franiv A. V., Myronchuk G., Plucinski K. J. Temperature operated infrared nonlinear optical materials based on Tl4HgI6 // J. Mater. : Mater. Electron. – 2013. – Vol. 24. – P. 1187–1193. https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-012-0903-6
 25. BuryyО. А., AndrushchakА. S., KushnirO. S., UbizskiiS. B., VynnykD. М., YurkevychO. V., LarchenkoA. V., ChabanK. O., GotraO. Z.,KitykA. V. Method of extreme surfaces for optimizing geometry of acousto-optic interactions in crystalline materials: Example of LiNbO3 crystals // J. Appl. Phys. – 2013. – Vol. 113. – 083103. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4792304?journalCode=jap
 26. Grabovskyi V. A., Dzendzelyuk O. S., Kushnir O. S. Temporal and seasonal variations of radiocaesium content in some plants from the western part of Ukrainian Polesye // J. Environ. Radioactivity. – 2013. – Vol. 117. – P. 2–8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X12001464
 27. Kushnir O. , Kityk A. V., Dzyubanski V. S., Shopa R. Y. Critical behaviour of optical birefringence near the normal-incommensurate phase transition in [N(CH3)4]2ZnCl4 crystals under influence of hydrostatic pressure // J. Phys.: Condens. Matter. – 2011. – Vol. 23. – 225403. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/23/22/225403
 28. Kushnir O., Nek P., Vlokh R., Kukhtarev N. Crystal optical properties of inhomogeneous plates and the problems of polarization tomography of photoelastic materials // J. Phys. Opt. – 2005. – Vol. 6. – P. 87–93. https://ifo.lviv.ua/journal/2005/2005_3_6_01.html
 29. Kushnir O. S. Spatial dispersion in incommensurately modulated insulators // J. Phys.: Condens. Matter. – 2004. – Vol. 16. – P. 1245–1267. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/16/8/009
 30. Kushnir O. S. Multiple reflections in crystals: natural and Faraday optical activity // J. Phys. Opt. – 2004. – Vol. 5. – P. 87–95. http://ifo.lviv.ua/journal/2004/2004_3_5_03.html
 31. Kushnir O. S. Simultaneous measurements of crystal optical characteristics of deuterated triglycine sulphate // Phys. Stat. Solidi (b). – 2003. – Vol. 236. – P. 191–199. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssb.200301520
 32. Kushnir O. S., Bevz O. A., Polovinko I. I., Sveleba S. A. Temperature dependence of optical activity and circular dichroism in -ZnP2 crystals // Phys. Stat. Solidi (b). – 2003. – Vol. – P. 92–101. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.200301756
 33. Kushnir O. S. Effect of multiple reflections of light on the optical characteristics of crystals // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. – 2003. – V.5. – P. 478–488. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1464-4258/5/5/308/meta
 34. Kushnir O. S., Lokot L. O. Microscopic dielectric and gyration tensors of incommensurately modulated insulators // Phys. Stat. Solidi (b). – 2001. – Vol. 228. – P. 919–935. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/1521-3951%28200112%29228%3A3%3C919%3A%3AAID-PSSB919%3E3.0.CO%3B2-T
 35. Kushnir O. S., Lokot L. O., Polovinko I. I. Symmetry peculiarities of dielectric tensor in incommensurately modulated crystal phases // J. Phys.: Condens. Matter. – 2000. – Vol. 12. – P. 8321–8330. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/12/38/308/meta
 36. Kushnir O. S., Lokot L. O., Lutsiv-Shumski L. P., Polovinko I. I., Shopa Y. I. On the propagation of light in incommensurately modulated dielectric crystals // Phys. Solidi (b). – 1999. – Vol. 214. – P. 487–494. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1521-3951(199908)214:2%3C487::AID-PSSB487%3E3.0.CO;2-U
 37. Kushnir O. S., Burak Y. V., Bevz O. A., Polovinko I. I. Crystal optical properties of lithium tetraborate // J. Phys.: Condens. – 1999. – Vol. 11. – P. 8313–8327. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/11/42/312/meta
 38. Kushnir O. S. Crystal optical properties of incommensurate phases in the plane-wave modulation region // J. Phys.: Condens. Matter. – 1997. – Vol. 9. – P. 9259–9273. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/9/43/011
 39. Kushnir O. S. Character of normal light waves in absorbing crystals with modulated dielectric parameters // J. Phys.: Condens. Matter. – 1996. – Vol. 8. – P. 3921–3932. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/8/21/017
 40. Kushnir O. S., Shopa Y. I., Vlokh O. G. Optical study of incommensurately modulated (N(CH3)4)2ZnCl4 crystals // Europhys. Lett. – 1993. – Vol. 22. – P. 389–393. https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/22/5/012
 41. Kushnir O. S., Shopa Y. I., Vlokh O. G., Polovinko I. I., Sveleba S. A. The influence of annealing and X-irradiation on the optical anisotropy in incommensurate (N(CH3)4)2ZnCl4 // J. Phys.: Condens. Matter. – 1993. – Vol. 5. – P. 4759–4766. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/5/27/020
 42. Kushnir O. S., Vlokh O. G. Peculiar properties of crystal optics in real modulated phases // J. Phys.: Condens. Matter. – 1993. – Vol. 5. – P. 7017–7032. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/5/37/020

Біографія

Дата народження: 01.02.1963 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1986

Наукові ступені:

кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації: Оптична анізотропія сегнетоелектричних кристалів з доменною та неспівмірно модульованою структурою
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1994

доктор фіз.-мат. наук
тема дисертації: Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2006

Член редколегії збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології” (заступник головного редактора) та журналу “Ukrainian Journal of Physical Optics” .

Організаційна робота:

 • член вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій;
 • член вченої ради по захисту дисертацій.

Методичні матеріали

1. Кушнір О., Корчак Ю., Луців-Шумський Л., Рихлюк С. Експериментальна  оптика: Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,  2009.– 465  с.

2. Луців-Шумський  Л.П.,  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  вивчення  курсу  “Теорія  і  розрахунок  оптичних  систем”  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1997.  43  с.

3. Гpабовський  В.А.,  Дзендзелюк  О.С.,  Капустяник  В.Б.,  Куш-нір  О.С.,  Фуpга-ла  Ю.М.  Пpактикум  з  ядеpної  фізики  //  Львів,  ЛДУ.  1998.  72  с.

4.  Кушнір  О.С.  Методичні  вказівки  до  лаб.  робіт  зі  с/к  “Волоконно-оптичні  пристрої  в  медицині”  для  студ.  фіз.  ф-ту  //  Львів,  ЛДУ.  1998  30  с.

Розклад