Карбовник Іван Дмитрович

Посада: професор кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: Ivan.Karbovnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Програмування у середовищі LabVIEW.

Автоматизація експерименту.

Проектування вбудованих систем.

Комп”ютерне моделюваннянанооб”єктів.

Оптичні та електричні властивості нанокомпозитів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Karbovnyk I. Electric Field Oriented Nanostructured Organic Thin Films with Polarized Luminescence / D. Karbovnyk, I. Olenych,  I. N. Kukhta,  A. Lugovskii, G. Sasnouski, T. Chutora, A. P. Luchechko, I. Khalakhan,  A. Kukhta // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – P. 166.   (IF: 2.726)
 2. Karbovnyk I. Multicolor photon emission from organic thin films on different substrates / I. Karbovnyk, I. Olenych, A. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, Yu. Olenych, A. Luchechko, A.I. Popov, L. Yarytska // Radiation Measurements. – 2016. – Vol. 90. – P. 38-42. (IF: 1.071)
 3. Karbovnyk I. Impedance characterization of Cr3+, Y3+and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol-gel method / Karbovnyk, I. Borshchyshyn, Y. Vakhula, I. Lutsyshyn, H. Klym, I. Bolesta // Ceramics International. – 2016. – Vol. 42. – P. 8501-8504. (IF: 2.758)
 4. Karbovnyk I. Effect of Radiation on the Electrical Properties of PEDOT-Based Nanocomposites / I. Karbovnyk, I. Olenych, O. Aksimentyeva, H. Klym, O. Dzendzelyuk, Y. Olenych, O. Hrushetska // Nanoscale Research Letters. – – Vol. 11. – P. 84.1-84.5.   (IF: 2.726)
 5. Karbovnyk I. Long-term evolution of luminescent properties in CdI2crystals / Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, V. Lesivtsiv, Ya. Shmygelsky, S. Velgosh // Low Temperature Physics. – 2016. – Vol. 42. – P. 756-759. (IF: 0.786)
 6. Klym H. Optical and Vibrational Spectra of CsCl-Enriched GeS2-Ga2S3 Glasses / H. Klym, Karbovnyk, M. Cestelli Guidi, O. Hotra, A.I. Popov // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11. – P. 132.1-132.6.   (IF: 2.726)
 7. Sadovyi B. Influence of crystallization front direction on the Mg-related impurity centers incorporation in bulk GaN:Mg grown by HNPS method / B. Sadovyi, Amilusik, E. Litwin-StaszewskaM. BockowskiI. GrzegoryS. Porowski, M. FijalkowskiV. RudykV. TsybulskyiM. Panasyuk,I. Karbovnyk, V. Kapustianyk // Optical Materials. – 2016. –Vol. 59. – P. 491-496. (IF: 2.023)
 8. Klym H. Influence of CsCl addition on the nanostructured voids and optical properties of 80GeS2-20Ga2S3glasses  / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, Karbovnyk // Optical Materials. – 2016. Vol. 59. – P. 39-42. (IF: 2.023)
 9. Savchyn V.P. Cathodoluminescence characterization of polystyrene-BaZrO3 hybrid composites / P. SavchynA.I. PopovO.I. AksimentyevaH. KlymYu.Yu. HorbenkoV. SergaA. MoskinaI. Karbovnyk // Low Temperature Physics. – 2016. Vol. 42. – P. 597-600. (IF: 0.786)
 10. Sadovyi B. High temperature stability of electrical and optical properties of bulk GaN:Mg grown by HNPS method in different crystallographic directions / B. Sadovyi, Amilusik, G. Staszczak, M. BockowskiI. GrzegoryS. Porowski, L. Konczewicz, V. TsybulskyiM. Panasyuk,  V. Rudyk,  I. Karbovnyk, V. Kapustianyk, E. Litwin-Staszewska R. Piotrzkowski // Acta Physica Polonica. – 2016. – Vol. 129. – P. A126-A128. (IF: 0.430)

Біографія

Карбовник Іван Дмитрович вступив на фізичний факультет Львівського державного університету  імені Івана Франка у 1995 році та отримав диплом з відзнакою після успішного закінчення університету у 2000 році. З 2000 по 2003 роки навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка при кафедрі радіофізики факультету електроніки. Після закінчення аспірантури Карбовник І.Д. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри радіофізики, а з 2011 року працює доцентом цієї кафедри. У 2012 році отримав атестат доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.

Працюючи на викладацькій посаді Карбовник І.Д. активно займався дослідженнями матеріалів мікроелектроніки та у 2007 році захистив кандидатську дисертаційну роботу «Електронні та іонні процеси у твердих електролітах Ag2HgI4 та Ag2CdI4» (науковий керівник – професор Болеста І.М.).

Cпівпрацює з закордонними науковими установами, у тому числі Варшавським інститутом високих тисків Польської академії наук та Італійським національним інститутом ядерної фізики. У 2007-2008 роках керує виконаням проекту міжнародного фонду INTAS на тему «Електронні та фононні спектри металічних кластерів у шаруватих кристалах CdI2 та у наноструктурованих суперіонних сполуках у системі AgI-CdI2».

У 2014 році Карбовник І.Д. перемагає в українсько-американській програмі спільних наукових проектів Фонду цивільних досліджень та розвитку США (ФЦДР) з проектом «Дослідження та застосування функціональних технологічних наноматеріалів для оцінки забруднення та захисту навколишнього середовища» (SAFENANOTEC) та отримує річний грант на проведення досліджень спільно з колегами із США (Wheaton College, Массачусетс). Ці дослідження стосуються використання багатофункціональних властивостей наноструктурованих матеріалів для виявлення впливу шкідливих елементів на навколишнє середовище та аналіз можливостей ідентифікації та нейтралізації шкідливих випромінювань з використанням передових нанотехнологій. Основні результати досліджень за грантом опубліковані у фахових виданнях (Journal of Nanophotonics, 2014, Nanoscale Research Letters, 2015).

У доробку Карбовника І.Д. станом на 2018 рік понад 200 наукових праць, у тому числі – близько 40 статей у фахових міжнародних журналах з індексом цитування.

Упродовж роботи на кафедрі читає лекційні курси «Електротехніка і електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Технології комп’ютерного проектування», «Автоматизація фізичного експерименту», «Мікрокомп’ютерні інформаційні системи», «Графічне програмування».

Більше 10 років Карбовник І.Д. є головою Клубу інтелектуального дозвілля при факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, організовуючи змагання студентської ліги  «Що? Де? Коли?» та шахові турніри для студентів та працівників.

Методичні матеріали

 1. Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: І.Д. Карбовник, З.М. Любунь, В.Г. Рабик – Львів: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2015. – 70 с.
 2. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г. Організація і програми практик. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Радіофізика і електроніка”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 28 с.
 3. Вельгош С.Р., Карбовник І.Д, Ковальчук М.Г.Футей О.В. Виконання та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні рекомендації [для студентів факультету електроніки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 77 с.

Розклад