Гаврилюх Василь Миронович

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-00

Електронна пошта: vasyl.havryliukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фізичні явища у нанорозмірних об’єктах. Схемотехніка.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Іванків Л.І. Розподіл центрів адсорбції і компенсаційний ефект та теплота адсорбції. / Л.І. Іванків, В.М. Гаврилюх. // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Фізичний збірник – 2014 ‑ с. 227-230
 2. Кравченко О.Є. Формування металевої електропровідності у плівках вакуумних конденсатів металів / Р.І.Бігун., М.Д. Бучковська., В.М. Гаврилюх, О.Є. Кравченко, З.В. Стасюк., Д.С. Леонов. // Металофізика і новітні технології.– 2014.– Т.36, № 4.– с. 531-546.
 3. Гаврилюх В.М. Моделювання розмірних залежностей електропровідності ультра тонких плівок золота на основі теорій квантового розмірного ефекту / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металофізика і новітні технології. – 2015. – Т.37, №3. – с. 317-326.
 4. Бучковська М.Д. Квантовий розмірний ефект в електропровідності плівок міді нанесених на поверхню підшарів кремнію та сурми / Р.І.Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, Я.А. Пастирський, З.В. Стасюк// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.–2015.–Т. 13, №1.– Р. 75–84.
 5. Болеста І.М. Фрактальна структура ультра тонких плівок срібла / І. Болеста, О. Кушнір, Б. Кулик, В. Гаврилюх. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Випуск 47. – с.130-138.
 6. Бучковська М.Д. Квазікласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках α – Mn нанометрової товщини/ Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2015.– Т. 37, № 10. – с. 1203-1214.
 7. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на структуру плівок золота нанометрової товщини / Р.І. Бігун, З.В. Стасюк, О.В. Строганов, В.М. Гаврилюх, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.–2015.–Т. 13, №3.– Р. 459 – 468.
 8. Гаврилюх В.М. Перенесення заряду в полікристалічних плівках паладію нанометрової товщини / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016.– Т. 38, № 3. – с. 329-340.
 9. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому / Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14, №2. – с. 285-292.
 10. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на перенесення заряду в тонких плівках хрому нанометрової товщини / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, Б.П. Коман, Я.А. Пастирський, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016. Т.38, №9. – с. 1171-1179.
 11. Бігун Р.І. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла / Р.І. Бігун, З.В. Стасюк, О.В. Строганов, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, Я.А. Пастирський, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, №1. – с. 381-390.
 12. Бігун Р.І. Вплив підшарів кремнію на оптичні властивості тонких плівок срібла. / Р. І. Бігун., З. В. Стасюк.,  В. М. Гаврилюх., Д.С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2019. ‑ Т. 41, № 12. ‑ с. 1567–1574
 13. Бігун Р.І. Вплив особливостей режиму термостабілізації на структуру та електропровідність нанорозмірних плівок міді, золота та срібла / Р. І. Бігун., З. В. Стасюк., М. Д. Бучковська.,  В. М. Гаврилюх., Д.С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2020. ‑ Т. 42, № 12. ‑ с. 1629–1639

 

Біографія

З 2004р. по 2007р навчався у Природничому коледжі при Львівському національному університеті імені Івана Франка відділення електроніки. З 2007р. по 2010р. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка факультет електроніки за спеціальністю фізична та біомедична електроніка. З 2010р. по 2016р. працював на інженерних посадах кафедри фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій. У 2016р. мене було прийнято на посаду асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій, де і працюю по сьогодні. У 2017р захистив дисертаційну роботу на тему “СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК МЕТАЛІВ З КУБІЧНОЮ КРИСТАЛІЧНОЮ ҐРАТКОЮ”

Розклад