Гаврилюх Василь Миронович

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Телефон (робочий): (032) 239-43-00

Електронна пошта: vasyl.havryliukh@lnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Іванків Л.І. Розподіл центрів адсорбції і компенсаційний ефект та теплота адсорбції. / Л.І. Іванків, В.М. Гаврилюх. // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Фізичний збірник – 2014 ‑ с. 227-230
 2. Кравченко О.Є. Формування металевої електропровідності у плівках вакуумних конденсатів металів / Р.І.Бігун., М.Д. Бучковська., В.М. Гаврилюх, О.Є. Кравченко, З.В. Стасюк., Д.С. Леонов. // Металофізика і новітні технології.– 2014.– Т.36, № 4.– с. 531-546.
 3. Гаврилюх В.М. Моделювання розмірних залежностей електропровідності ультра тонких плівок золота на основі теорій квантового розмірного ефекту / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металофізика і новітні технології. – 2015. – Т.37, №3. – с. 317-326.
 4. Бучковська М.Д. Квантовий розмірний ефект в електропровідності плівок міді нанесених на поверхню підшарів кремнію та сурми / Р.І.Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, Я.А. Пастирський, З.В. Стасюк// Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.–2015.–Т. 13, №1.– Р. 75–84.
 5. Болеста І.М. Фрактальна структура ультра тонких плівок срібла / І. Болеста, О. Кушнір, Б. Кулик, В. Гаврилюх. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Випуск 47. – с.130-138.
 6. Бучковська М.Д. Квазікласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках α – Mn нанометрової товщини/ Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2015.– Т. 37, № 10. – с. 1203-1214.
 7. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на структуру плівок золота нанометрової товщини / Р.І. Бігун, З.В. Стасюк, О.В. Строганов, В.М. Гаврилюх, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.–2015.–Т. 13, №3.– Р. 459 – 468.
 8. Гаврилюх В.М. Перенесення заряду в полікристалічних плівках паладію нанометрової товщини / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016.– Т. 38, № 3. – с. 329-340.
 9. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на формування плівок хрому / Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14, №2. – с. 285-292.
 10. Гаврилюх В.М. Вплив підшарів германію на перенесення заряду в тонких плівках хрому нанометрової товщини / Р.І. Бігун, В.М. Гаврилюх, Б.П. Коман, Я.А. Пастирський, З.В. Стасюк, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016. Т.38, №9. – с. 1171-1179.
 11. Бігун Р.І. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла / Р.І. Бігун, З.В. Стасюк, О.В. Строганов, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх, Я.А. Пастирський, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, №1. – с. 381-390.
 12. Бігун Р.І. Вплив підшарів ґерманію на структуру, електропровідність та оптичні властивості нанорозмірних плівок срібла. / Р. І. Бігун., З. В. Стасюк., О. В. Строганов., М. Д. Бучковська., В. М. Гаврилюх., Д.С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2018. ‑ Т. 40, № 5. ‑ с. 601–613
 13. Бігун Р.І. Вплив підшарів кремнію на оптичну провідність тонких плівок золота. / Бігун Р.І., Стасюк З.В., Гаврилюх В. М., Леонов Д.С. // Металлофизика и новейшие технологии. ‑ 2019. ‑ Т. 39, № 9. ‑ с. 802–822

 

Тези доповідей:

 1. Затолокіна О.Р. Поверхневий плазмонний резонанс ультратонких плівок срібла / О.Р. Затолокіна, В.М. Гаврилюх // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики “Евріка-2011”, 18-20 травня 2011р.- Львів.-с. C
 2. Ільчук В. Вплив температури підкладки на структуру та оптичні властивості ультратонких плівок срібла. / В. Ільчук, В. Гаврилюх, Б. Кулик. // Міжнар. наук. конф. з теоретичної та експериментальної фізики Еврика-2012 : тези доп., 19-22квітня 2012 р. – Львів, 2012. –с. С19.
 3. Гаврилюх В.М. Оптические свойства пленок Аgнанометровой толщины / В.М.Гаврилюх, Р.И. Бигун, Р.Я. Кудрик// VIII Междунар. науч.-техн. конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы физики», 21-23 октября 2013г.– Саранск. – – с. 71.
 4. Бучковська М.Д. Формування металевої електропровідності в острівцевих плівках металів нанометрової товщини / Р.І. Бігун, М.Д. Бучковська, В.М. Гаврилюх. // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Евріка-2014” – Тези доп. 15-17 травня 2014р. Львів. с. С147
 5. E. The Electronic Structure in the Transition d-Metal Films of Nanometr Thickness / R.I. Bihun, V.M. Gavrilyukh, O.E. Kravchenko, Z.V. Stasyuk // XV International conference on physics and technology of thin films and nanosystems – May 11-16 2015. – Ivano-Frankivsk – p. 257

Розклад