Габрієль Ігор Ігорович

Телефон (робочий): (032) 239-67-59

Наукові інтереси

Високопродуктивні обчислювальні системи.

Алгоритми паралельних обчислень.

Обчислення з використанням технологій MPI, CUDA, Grid  та гібридних архітектур.

Ситеми розпізнавання зображень.

 Спеціалізовані комп’ютерні системи.

Публікації

  • Babych О. Preparation and properties of doped Hg-based supercondcting copper oxides / O. Babych, Ya. Boyko, I. Gabriel, R. Lutciv, M. Matvijiv, M. Vasyuk // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V. 117, N 1. – P. 27–29.
  • Babych O. Band spectrum transformation and temperature dependences of thermoelectric power of Hg RxBa2Ca2Cu3O8+d/ O. Babych, I Gabriel., R. Lutciv, M. Matvijiv., M. Vasyuk// Condensed Matter Physics.-2011.-V.14, N1.-P.1-6.
  • Пат. 94369 Україна, МПК H01B 12/01, H01L 39/12, C01L 39/24, C01G 1/02, C01G 3/02, C01G 13/00, C04B 35/01, C23C 14/08. Спосіб отримання Hg-вмісних високотемпературних надпровідників / Луців Р. В., Матвіїв М. В., Морозов Л. М., Бабич О. Й., Бойко Я. В., Васюк М. М., Габрієль І. І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 201009058 ; заявл. 19.07.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. № 8.
  • Babych O. Synthesis and properties of doped HgBa2Ca2Cu3O8+d superconductors/ O. Babych Ya Boyko., I. Gabriel, R Lutciv., et. al.// Jornal of Physics: Conference Series 2011.-V.289,012015.-P.1-4.
  • Бабич О. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників вісмутової системи / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 25–31.
  •  Бабич О. Розробка програмного забезпечення для відображення й аналізу результатів наукових досліджень / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль, Д. Слотвінський // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С. 59–65.

Біографія

1972 р. – народився в с. Оброшино Львівської області

1990 р. – закінчив Оброшинську ЗСШ з золотою медаллю

1995 р. – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка з відзнакою

1995-1998 рр – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка

1998 – 2015 рр. – працював в НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка на посадах наукового та старшого наукового співробітника

2015 – по даний час – працює на кафедрі системного проектування