Бойко Ярослав Васильович

Посада: доцент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239 41 52

Електронна пошта: yaroslav.boyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Комп’ютерне моделювання складних систем. Високопродуктивні обчислення. Спеціалізовані комп’ютерні системи.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Myasoedov Yu. N. Increasing of Tc in the new HTSC HgBa2CuO4+δ promouted by defect / Yu. N. Myasoedov, R. V. Lutciv, I. V. Kityk, V. N. Davydov, Ya. V. Boyko // Radiation Effects and Defects in Solids. – 1995. – V. 137. – P. 347–349.

2. D’yachenko A. I. Magnetic-field and high-pressure dependences of Tc and critical current in the polycrystalline HgBaCaCuO system / A. I. D’yachenko, V. Yu. Tarenkov, A. V. Abalioshev, R. V. Lutciv, Yu. N. Myasoedov, Ya. V. Boiko // Physica C. – 1995. – V. 251. – P. 207-215.

3. Бойко Я. В. Вплив замiщення ртутi кадмiєм на електронну структуру Hg-вмiсних високотемпературних надпровiдникiв / Я. В. Бойко // Вiсн. Львiвського ун-ту, сер. Фiзична. – 1998. – Bип. 31. – C. 8–11.

4. Lutciv R. V. Extra oxygen and carrier distribution in CuO2 layers in HgBa2Can-1CunO2n+2+ compounds (n=1,2,4) / R. V. Lutciv, Ya. V. Boyko // Condensed Matter Physics. – 1999. – V. 2, No 3(19). – P. 481–486.

5. Луців Р. Ефект Мейснера і флюктуаційний діамагнетизм високотемпературних надпровідників на основі Y, Bi, Hg / Р. Луців, Я. Бойко, І. Лазарюк // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2000. – Вип. 33. – С. 158–161.

6. Луців Р. В. Міжатомні потенціали й енергії дефектів заміщення в Hg-ВТНП / Р. В. Луців, Я. В. Бойко // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2002. – Вип. 35. – С. 39–42.

7. Луців Р. Електронна структура та хемічні зв’язки у сполуках гомологічного ряду HgBa2Can-1CunO22n+2+δ / Р. Луців, Я. Бойко // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 298–302.

8. Луців Р. Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП із впровадженням кадмію / Р.Луців, О.Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2007. – Вип. 40. – С. 101–104

9. Babych О. Preparation and properties of doped Hg-based supercondcting copper oxides / O. Babych, Ya. Boyko, I. Gabriel, R. Lutciv, M. Matvijiv, M. Vasyuk // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V. 117, N 1. – P. 27–29.

10. Пат. 94369 Україна, МПК H01B 12/01, H01L 39/12, C01L 39/24, C01G 1/02, C01G 3/02, C01G 13/00, C04B 35/01, C23C 14/08. Спосіб отримання Hg-вмісних високотемпературних надпровідників / Луців Р. В., Матвіїв М. В., Морозов Л. М., Бабич О. Й., Бойко Я. В., Васюк М. М., Габрієль І. І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 201009058 ; заявл. 19.07.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. № 8.

11. Babych O. Synthesis and properties of doped HgBa2Ca2Cu3O8+d superconductors / O. Babych, I. Gabriel, R. Lutciv, M. Matvijiv, M.Vasyuk // Journal of Physics: Conference Series. – 2011. –V.289, 012015. – P. 1–4.

12. Бабич О. И. Особенности температурных зависимостей коэффициента термоэдс и трансформация зонного спектра ртутных ВТСП / О. И. Бабич, Я. В. Бойко // ФНТ. – 2014. – Т. 40, № 3. – С. 290–295.

13. 4. Monastyrskii L. S., Boyko Y. V., Sokolovskii B. S.,, Potashnyk V. Y. Electronic Structure of Silicon Nanowires Matrix from Ab Initio Calculations. // Nanoscale Res. Lett.. 2016 Dec;11(1):25.

14. О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників бісмутової системи // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 25-31.

15. Бабич О. Розробка програмного забезпечення для відображення й аналізу результатів наукових досліджень / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль, Д. Слотвінський // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С. 59–65.

16. Монастирський Л. Розрахунок моделі енергозатрат “розумного будинку” / Л. Монастирський, Я. Бойко, О. Петришин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С. 111–117.

Біографія

Народився 20.03.1967 р. в с. Кропивна Золочівського району Львівської області. У 1992 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського університету, у 1998 році – аспірантуру. У 1992-1995 рр. – інженер науково-дослідної частини, з 1998 по 2011 р – асистент кафедри радіоелектронного матеріалознавства. З 2011 р. по 2017 р. – старший викладач кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім Івана Франка. З 2017 р. працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2009 – 2014 рр. – заступник декана з наукової та навчально-виховної роботи. Секретар Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Кандидат фізико-математичних наук. Автор близько 80 наукових праць.

Розклад